29 april 2022

Den 21-22 april bjöd WCMM-LiU in till ett symposium. Runt 100 personer deltog under de två dagarna i det efterlängtade eventet på plats. "Det var en mycket hög nivå både i den forskning som presenterades och i de diskussioner som uppstod", sa David Engblom, ordförande för WCMM-LiU.

En gruppbild av WCMM-LiU i trädgårdsföreningen i Linköping. Gruppbild på deltagare i slutet av dag 1 av WCMM Symposium 2022. John Karlsson

WCMM-LiU-symposiet är ett initiativ med fokus på medicin och teknologi. 2022 års program innehöll inbjudna keynotetalare, föredrag från WCMM-gruppledare och postersessioner som presenterade samspelet mellan medicin och teknologi vid WCMM-LiU.

Paul Franken, forskare från University of Lausanne, var en av de internationellt inbjudna talarna. Han höll en uppskattad föreläsning med titeln “Using systems genetics to find out what makes us sleepy”.

En bild på Paul Franken som ler och har en kopp kaffe i handen.Paul Franken var en av de internationellt inbjudna talarna under WCMM-symposiet 2022. Foto John Karlsson"Jag tycker att det var ett underbart evenemang. En stor variation av ämnen med utmärkta talare som gav tydliga presentationer som även kunde följas av de som inte var specialiserade på de olika ämnena och därigenom uppskattar den coola vetenskapen. Jag finner mindre evenemang som WCMM-symposiet attraktivt eftersom det lättare gör det möjligt att interagera med människor. Jag lärde mig mycket och träffade och diskuterade med flera av studenterna och föredragshållarna.", sa Paul.

 

Stor framgång

Walker Jackson, WCMM Fellow och en av personerna i planeringsgruppen, var nöjd med arrangemanget.

"Jag tyckte att evenemanget var en stor framgång. För många deltagare och talare var det första gången på två eller tre år att delta i ett vetenskapligt möte rent fysiskt. Men utöver det täckte föreläsningarna några mycket intressanta ämnen och kvaliteten var utmärkt.”, sa Walker.

Vad tar du med dig från eventet?

En bild tagen ovanifrån under postersessionen när WCMM-symposiet ägde rum 2022.Postersessionen under eventets första dag. Foto John Karlsson"En sak som jag bär med mig är en bättre, men fortfarande grundläggande, förståelse för vissa ämnen som jag inte studerar, såsom Wnt-signalering och elektrofysiologi. Det var också några föreläsningar inom mitt område av neurodegenerativ sjukdom som jag lärde mig mycket kring. Så generellt sett, oavsett ämne, känner jag att jag lärde mig mycket från varje föreläsning, vilket inte alltid är fallet vid vetenskapliga symposier. Jag hoppas att de andra deltagarna hade samma erfarenhet.", avslutade Walker.

Francisca Lottersberger, WCMM Fellow vid LiU, var också en av talarna.

"Eventet var mycket intressant och täckte många av ämnena inom medicinska studier, från molekylär strukturbiologi till cellbiologi, från neurobiologi till beteendestudier. Goda nyheter är att alla dessa olika och relevanta ämnen täcks av olika grupper på LiU!", sa Francisca.

Några andra reflektioner?

"Vetenskap som bedrivs vid LiU är brett och banbrytande. Vi borde annonsera det mer och oftare utanför LiU."

 

Göra framsteg

David Engblom introducerar dag två under WCMM-symposiet.David Engblom, ordförande för WCMM-LiU.David Engblom, ordförande för WCMM-LiU, var nöjd med arrangemanget.

"Jag tycker symposiet blev väldigt lyckat. Det var en mycket hög nivå både på forskningen som presenterades och på diskussionerna som uppstod. Jag tyckte det var mycket roligt att se att forskarna i vårt centrum gör framsteg. Symposiet har också blivit uppskjutet ett flertal gånger och det var uppfriskande att kunna ha ett symposium med både nationella och internationella gäster igen."

Vad tar du med dig från symposiet?

"En sak jag tar med mig från symposiet är en bra känsla av att det går bra för våra fellows. En annan är att det är fantastiskt roligt att diskutera forskning live igen.".

 

TACK!

Stort tack till planeringsgruppen, alla talare och deltagare som tillsammans skapade ett lyckat WCMM-symposium.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.