02 juli 2021

Studentmottagningen ska vara en upplevelse att minnas resten av livet. Pandemin påverkar förstås årets mottagning, men läget är så bra att studentkårerna planerar för fysiska träffar klassvis.

Magnus Johansson

Varje termin välkomnas nya studenter till LiU med en mottagning. Under terminens första veckor arrangerar äldre studenter fester, sittningar (middagar) och andra evenemang. De nya studenterna lär känna varandra, universitetets traditioner och studentlivet i stort. I studentkårernas mottagningspolicy står att ”mottagningen ska vara en period värd att minnas resten av livet”.

– Så vill vi att det ska vara också hösten 2021, även om villkoren är lite annorlunda på grund av pandemin, berättar Christina Hedner, som är studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar på LinTek. Christina Hedner, studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar på LinTek.Christina Hedner, studiesocialt ansvarig på LinTek.

I år kommer mottagningen för alla studenter på LiU att ske klassvis. Syftet är att undvika trängsel och för att minska antalet kontakter kommer varje klass att vara i en ”bubbla”.

–Vi har bestämt att under de två första veckorna kommer varje klass ha tio fysiska träffar. Det kan ändras beroende på hur pandemin utvecklas. Exakt vad som kommer att ske på träffarna varierar från klass till klass, men det kan vara saker som pluggstuga, tävlingar, sittningar eller att cykla ut på endagshajk, säger Christina Hedner. 

Kårerna och universitetet har, utifrån från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tagit fram en vägledning för hur höstens mottagning ska gå till. 

– Vägledningen säger, bland annat, att umgänget ska ske klassvis och att man inte ska blanda grupper. Det viktigaste är förstås att de som deltar i mottagningen är säkra. Eftersom pandemiutvecklingen nu under sommaren har varit positiv har vissa restriktioner lättats. I vägledningen står också att det är viktigt att vi ses. Det är på fysiska träffar de nya studenterna lär känna varandra.

I mottagningen kommer det också ingå digitala träffar. Den som har frågor om mottagningen eller är orolig kan vända sig till någon av kårerna för mer information.

– Att delta i mottagningen är förstås helt frivillig.  Det viktigaste är att det är roligt, säger Christina Hedner. 

Vad hoppas du på till höstens mottagning?

– Jag hoppas att årets studenter ska minnas sin mottagning lika varmt som jag minns min. De som jag satt bredvid på uppropsdagen är nu några av mina närmaste vänner. Och eftersom en del aktiviteter kommer vara utomhus hoppas jag också på bra väder.
 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.