Starkt växande intresse för miljölogistik

Under senare år har intresset för miljövänliga logistiklösningar ökat starkt. Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik, berättar om utvecklingen på Lunchklubben den 11 november.

Maria Huge-Brodin. Anna Nilsen

Miljölogistik handlar om att få sina varor i rätt tid, till lågt pris – och med hänsyn till klimat och miljö. Maria Huge-Brodin studerar och hjälper till att utveckla logistikföretagens strategier och deras samarbeten med leverantörer och kunder.
Området är hett idag, konstaterar hon.
Miljölogistik har länge varit ett förbisett område. Företagen har kanske på ett allmänt plan tagit till sig information om miljönyttan, men inte skridit till handling. Nu är det annorlunda. Det finns en mycket större vilja till investeringar i miljövänlig teknik och logistiklösningar, säger Maria Huge-Brodin.
Varutransporter är en viktig källa till växthusgaser. När efterfrågan på varor ökar och transporterna blir längre med ökad internationell handel, är miljöanpassad logistik nödvändigt. Producenter och handelsföretag kan skapa förutsättningar för att till exempel flytta gods från vägen till järnvägen. Eller att använda sig av andra fossilfria transporter som kör på exempelvis eldrift, biogas eller biodiesel.
Logistiksystem handlar om tid och samordning, förklarar Maria Huge-Brodin och nämner e-handeln som exempel.
Här gäller det att planera leveranser så att de blir så samordnade som möjligt, det vill säga förena leveranser som ska åt samma håll. Och om kunden inte har alltför bråttom med att få hem varan så ger det företagen tid till att planera för samordningen. Konsekvensen blir att lösningen är bra både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel.
I sin lunchföreläsning kommer hon att ge exempel på hur företag idag arbetar med logistik på ett klimatsmart sätt. 
Jag brinner för att bidra till att hitta realistiska lösningar med en bra balans mellan ekologi och lönsamhet. I min forskning har jag många kontakter med företag, bland annat stöttar vi företag i deras utveckling inom miljölogistik, samtidigt som vi studerar dem. Det gäller att hitta vägar framåt som kan förena gott och gott. De exemplen finns.
 

Kontakta oss för att få veta mer om Lunchklubben eller miljölogistik

Läs mer om Lunchklubben och miljölogistik

Senaste nytt från LiU