21 oktober 2021

Gränsytor mellan människor, maskiner och natur kan vara både fysiska, kulturella och sociala. Vilka nya ansvarsfördelningar, etiska frågeställningar och möjligheter uppstår kring gränser och gränsytor? Föreläsningsserien Strimman 2021-2022 samlar forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som på olika sätt förhåller sig till gränsytor.

Foto David Einar NygrenFöreläsningsserien Strimman inleds tisdagen den 26 oktober med ett föredrag som belyser den roll olika material och verktyg spelar för vårt sociala liv. Hur styr de oss mot specifika sysslor, samtidigt som de ger oss förutsättningar att förbättra våra livsvillkor. Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning och Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd, föreläser bland annat om uppdelningen av trä- och syslöjd, där elever av tradition delats upp efter kön.

Allmänhet och media bjuds detta läsår in till sex föreläsningstillfällen med två infallsvinklar på ett givet tema varje gång. Ingen föranmälan behövs och det är fri entré. Arrangör är Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet som på detta sätt vill dela den kunskap och forskning som finns med allmänheten. Föreläsningarna spelas in av ett TV-team för sändning i Kunskapskanalen och publicering på universitetets webbplats.

Tid: 18.00 - 19.15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Mäster Mattias väg, Campus Valla, Linköpings universitet.

Program för Strimman:

26 oktober 18.00-19.15
Hantverk och slöjd för en föränderlig värld

Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning
Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd

23 november 18.00-19.15
AI in Society – Föreläsningen ges på engelska

Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur
Ericka Johnson, professor i Tema genus

25 januari 18.00-19.15
Det fossilfria samhällets (o)lika villkor

Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring
Johan Gärdebo, postdoktor i Tema miljöförändring

1 mars 18.00-19.15
Människans geologiska spår

Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring
Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring

29 mars 18.00-19.15
Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektio
n
Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap
Andreas Nyblom, docent i mediehistoria

26 april 18.00-19.15
Människor och maskiner

Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning
Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap

Hela programmet och mer information


Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Taggar