27 januari 2022

Under hösten genomförde CETIS och Teknikföretagen en undersökning kring teknikundervisningen på svenska skolor. Nästan 1400 lärare och 300 skolledare har svarat vilket är mycket glädjande.

Porträttbild på Li Ljungberg som tittar in i kameran.
Teknikföretagen
Li Ljungberg på Teknikföretagen menar att det är mycket värdefullt att så många valde att delta för att lämna värdefulla synpunkter. Under våren kommer man att kunna ta del av resultatet men redan nu kan vi visa på några punkter och det finns många positiva att lyfta:

- Vi upplever att kvalitén i undervisningen ökat, väldigt glädjande är att fler än sju av tio tekniklärare är nöjda med teknikundervisningen på skolan där de arbetar. Det är en klar förbättring sedan 2012 då motsvarande siffra bara var drygt fyra av tio. Så det har verkligen hänt mycket. Det är också en ökad andel lärare som känner sig trygga i att undervisa i teknik respektive som upplever att de har tillräcklig ämneskunskap. Även här ligger det på omkring sju av tio tekniklärare.

Li ser dock skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare. Obehöriga lärare instämmer i påståendena ovan i lägre grad än behöriga lärare.

Resultatet visar också att jämfört med 2012 är det betydligt vanligare i dag att teknikundervisningen bedrivs som ett eget schemalagt ämne snarare än att integreras med andra ämnen. Nästan åtta av tio tekniklärare i urvalet svarar att teknikundervisningen i huvudsak bedrivs som ett eget schemalagt ämne på deras skola i dagsläget. Motsvarande siffra år 2012 var bara drygt fyra av tio.

- Eftersom Teknik är ett eget skolämne bör det också synas på skolornas scheman redan från första klass. Vi kan konstatera att teknik verkligen blivit befäst som eget ämne och det råder en väldigt enig bild av att det är ett viktigt ämne. Den stadieindelade timplanen från 2018 med 200 timmar teknik har gett avtryck.
Vi är glada för att landets tekniklärare varit med och gjort teknikämnet till det ämne det är i dag.


Li menar att det finns också mycket att fortsätta jobba med för att utveckla teknikundervisningen ytterligare. Många lärare vittnar om att det fortfarande finns begränsat med material, många önskar mer utbildning och det är faktiskt ganska många som uttrycker att ledningen inte är så intresserad av att utveckla teknikundervisningen. Teknikföretagen och CETIS kommer fortsätta jobba för att stötta och utveckla teknikundervisningen.

Tack alla som bidrog med värdefulla synpunkter!

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.