27 januari 2022

Under hösten genomförde CETIS och Teknikföretagen en undersökning kring teknikundervisningen på svenska skolor. Nästan 1400 lärare och 300 skolledare har svarat vilket är mycket glädjande.

Porträttbild på Li Ljungberg som tittar in i kameran.
Teknikföretagen
Li Ljungberg på Teknikföretagen menar att det är mycket värdefullt att så många valde att delta för att lämna värdefulla synpunkter. Under våren kommer man att kunna ta del av resultatet men redan nu kan vi visa på några punkter och det finns många positiva att lyfta:

- Vi upplever att kvalitén i undervisningen ökat, väldigt glädjande är att fler än sju av tio tekniklärare är nöjda med teknikundervisningen på skolan där de arbetar. Det är en klar förbättring sedan 2012 då motsvarande siffra bara var drygt fyra av tio. Så det har verkligen hänt mycket. Det är också en ökad andel lärare som känner sig trygga i att undervisa i teknik respektive som upplever att de har tillräcklig ämneskunskap. Även här ligger det på omkring sju av tio tekniklärare.

Li ser dock skillnader mellan behöriga och obehöriga lärare. Obehöriga lärare instämmer i påståendena ovan i lägre grad än behöriga lärare.

Resultatet visar också att jämfört med 2012 är det betydligt vanligare i dag att teknikundervisningen bedrivs som ett eget schemalagt ämne snarare än att integreras med andra ämnen. Nästan åtta av tio tekniklärare i urvalet svarar att teknikundervisningen i huvudsak bedrivs som ett eget schemalagt ämne på deras skola i dagsläget. Motsvarande siffra år 2012 var bara drygt fyra av tio.

- Eftersom Teknik är ett eget skolämne bör det också synas på skolornas scheman redan från första klass. Vi kan konstatera att teknik verkligen blivit befäst som eget ämne och det råder en väldigt enig bild av att det är ett viktigt ämne. Den stadieindelade timplanen från 2018 med 200 timmar teknik har gett avtryck.
Vi är glada för att landets tekniklärare varit med och gjort teknikämnet till det ämne det är i dag.


Li menar att det finns också mycket att fortsätta jobba med för att utveckla teknikundervisningen ytterligare. Många lärare vittnar om att det fortfarande finns begränsat med material, många önskar mer utbildning och det är faktiskt ganska många som uttrycker att ledningen inte är så intresserad av att utveckla teknikundervisningen. Teknikföretagen och CETIS kommer fortsätta jobba för att stötta och utveckla teknikundervisningen.

Tack alla som bidrog med värdefulla synpunkter!

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.