Utbilda dig hos Barnafrid i höst

Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under hösten arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn.

Man och kvinna som håller lektion David Brohede

Barnafrids digitala kurser

Föreläsningar

Barnafrid talks: Var, när hur och varför, ska vi tala med barn om våld de bevittnat i hemmet?

Margareta Hydén är affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet och tidigare professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Föreläsningen har sin grund i Hydéns senaste bok, I skuggan av våldet - Barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. Föreläsningen utgår ifrån antagandet att barn berättar om sammanhanget är det rätta. Uppmaningen ”Våga fråga!” kan därför med fördel vidgas till att även omfatta uppmaningarna ”Våga skapa sammanhang för barn att berätta!”, samt ”Våga respondera på barnen berättelser!”

Börjar 06 september 2022 kl. 00.00
Slutar 06 september 2022 kl. 00.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Webbinarium om Lex Lilla hjärtat

Barnafrid bjuder in till ett webbinarium om Lex Lilla hjärtat 19/9 kl 13-14.30. Föreläsare är Pernilla Leviner professor i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt och barnrätt, ämnesansvarig för den familjerättsliga forskningen och undervisningen vid Juridiska institutionen Stockholms universitet och är forskare knuten till Barnrättscentrum. Webbinariet riktar sig främst till dig inom socialtjänst, men alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med lagstiftningen är välkomna att delta.

Börjar 19 september 2022 kl. 13.00
Slutar 19 september 2022 kl. 14.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Om våld mot barn och re-lansering av Basprogram om våld mot barn

Välkommen till en eftermiddag (kl. 13-16) med kortare föreläsningar inom olika områden för våld mot barn och unga! Vi presenterar också nyheterna i Basprogram om våld mot barn som har uppdaterats med ny kunskap och innehåll..

Börjar 29 september 2022 kl. 13.00
Slutar 29 september 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Webbinarium: Förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Den 1 /8 införs ny lagstiftning som skärper synen på våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Barnafrid bjuder in till digital föreläsning med Emelie Källfelt, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum där hon berättar mer om den nya lagstiftningen och vad den innebär. Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom rättväsendet, men också till dig inom socialtjänst samt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med nya lagstiftningen.

Börjar 05 oktober 2022 kl. 14.00
Slutar 05 oktober 2022 kl. 15.30
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafrid Talks: Barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse

Marie Ahlvik är operationstandsköterska, sjuksköterska och barnmorska och arbetar sedan januari 2022 som utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. I arbetet som barnmorska har Marie bland annat arbetat med frågor gällande orosanmälningar och barn som riskerar att fara illa. På Barnafrid Talks kommer Marie berätta om sin forskning gällande barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse.

Börjar 01 november 2022 kl. 15.30
Slutar 01 november 2022 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Nätverksträffar

Nätverksträff för elevhälsan

Tema: En inkluderande elevhälsa med elevens behov i centrum. Program: *Verktyg för att upptäcka unga som far illa - Maskrosbarn presenterar sin rapport Skolkurage. *Tillgänglig elevhälsa ur ett elevperspektiv - Allbry presenterar sitt arbete. *Psykisk ohälsa och elevers perspektiv på elevhälsan - Ångestpodden delar erfarenheter från sitt arbete. *Aktuella erfarenheter från våldsförebyggande elevhälsoarbete i en eller flera kommuner.

Börjar 14 september 2022 kl. 12.30
Slutar 14 september 2022 kl. 16.30
Plats Online
Kontakt

Nätverk för barnahus och barnskyddsteam

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för samtliga barnahusverksamheter och barnskyddsteam med temat krisstöd, kvalitetsarbete utifrån samverkan och barnfridsbrottet.

Börjar 18 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 19 oktober 2022 kl. 15.00
Plats Linköping
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99
Gabriel Otterman
013-28 58 94

Nätverksträff för socialtjänsten

Nätverksträff för socialtjänsten med temat: Axplock av aktuella metoder som används i Sverige, erfarenhetsutbyte av att arbeta med insatser samt nedslag i forskning kring barn och våld. Hela programmet finns i anmälningslänken.

Börjar 27 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 27 oktober 2022 kl. 15.30
Plats Online
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Nätverksträff för ideella krafter

Alla vi som träffar barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många av dem söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja de unga. Barnafrid och Childhood bjuder in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med temat: Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och skyddat boende.

Börjar 10 november 2022 kl. 09.00
Slutar 10 november 2022 kl. 12.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Senaste nytt från LiU