Läkarprogrammet - information till dig som är antagen

Läkarprogrammet programbild, läkarstudent och patient

Gratulerar till din plats på Läkarprogrammet!

Vi ser fram emot att du ska börja studera hos oss på Medicinska fakulteten. Vi ber dig att före kursstart aktivera ditt LiU-ID (se checklista för nya studenter nedan) och besöka ditt kursrum i vår lärplattform Lisam och Läkarprogrammets hemsida där aktuell information kommer finnas.

Här kommer information om hur terminsstarten går till.

Svara på antagning

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast 21 juli 2023 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se – Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Upprop och reservantagning

Uppropsdagen

Utbildningen börjar måndagen den 28 augusti kl. 10:30 med upprop. Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Mer information kommer närmare kursstart.

Om du är förhindrad att närvara måste du meddela detta till Studentenheten tel. 013-28 68 97, 013-28 68 15, 013-28 68 25 eller 013-28 68 26.

Om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälet till frånvaron godkänt förlorar du din plats.

Välkomstbrev från läkarprogrammet

Före uppropet sker en välkomstsamling med följande schema:


Tid: 28/8 kl 10.00-10.30
Plats: Växthuset (hus 511, ingång 75/76), Campus US.

Hållpunkter:
10.00 LiTHe Blås
10.10 Välkommen från dekan och prodekan LiU samt Region Östergötland
10.25 Consensus
10.30 Klart

Termin 1 - Läkarrollen och biologisk funktion

Läkarprogrammet i Linköping består av ämnesintegrerade teman som återkommer regelbundet under hela utbildningen. På termin 1 ingår sex teman där man lär sig om grundläggande kompetenser som läkare och normala biomedicinska basvetenskapliga kunskaper.

Första två veckorna handlar om temat Professionell utveckling (PU), följt av temat Generalist (GEN) under tre veckor. Därefter följer Gastro–Nutrition–Metabolism (GNM) som läses parallellt med det interprofessionella momentet Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten (IPL1). I detta moment studerar man tillsammans med studenter från de andra programmen på medicinska fakulteten. Termin 1 avslutas med temana Vetenskapligt förhållningsätt (VF) och Endokrin–Reproduktion–Livscykeln (ERL).

Schemat samt studiehandledningen för termin 1 kommer finnas tillgängligt på terminshemsidan innan kursstart. Observera att schemat för IPL1 måste sökas ut specifikt, se instruktioner på hemsidan.

Under termin 1-5 är studierna i huvudsak förlagda till Campus US i Linköping. Vissa moment kan ligga på sen eftermiddag och i sällsynta fall kan även kvällar, lördagar och söndagar utnyttjas. Studierna är på heltid. Kurserna är 20 veckor långa (1 termin) och innehåller inga lov.

Hur kan du förbereda dig?

Om det har gått några år sedan du gick ut gymnasiet är det klokt att inför terminsstarten repetera delar av gymnasiets innehåll, framför allt den organiska kemin om fetter, kolhydrater och aminosyror/proteiner, hur syror och baser fungerar och basala kunskaper om nukleinsyror.

Stöd vid studiestarten

I anslutning till kursstart kommer faddrarna, läkarstudenter på termin 2, att ta emot er nya studenter och erbjuda olika aktiviteter. Mer information finns på studentkåren Consensus webbsida, 

Annat stöd som finns att tillgå är bl a studievägledare. Information hittar du här.

Tillgodoräknande

Du som tidigare har studerat på läkarprogram och har godkända kurser har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av studier. Se information nedan. 

Läkarprogrammets huvudstudieorter

Under de avslutande sju terminerna är undervisningen förlagd till någon av utbildningens fyra huvudstudieorter. Det innebär att du genomför all din utbildning i antingen Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar. Det betyder att du kan behöva flytta till någon av dessa orter. Verksamhetsförlagd utbildning kan periodvis förläggas utanför huvudstudieorterna. Detta gäller för samtliga studieorter. Linköpings universitet är ansvarig för utbildningen på samtliga Läkarprogrammets huvudstudieorter.

Möte inför terminsstart – frågor och svar

Trots all information kan du ha frågor inför kursstart. Du är välkommen till en frågestund där program- och kursledning, studievägledare och faddrar/äldre kursare deltar. Vi presenterar kort programmets upplägg, vad första kursen handlar om, mm. Anslut via zoom den 16 augusti kl 17 – 19, på den här länken

Vi hälsar dig välkommen till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet!

Éva Tamás 
Programansvarig

Katarina Kågedal

Biträdande programansvarig

Åsa Keita

Terminsansvarig Termin 1

Sofia Skogstad
och Alexandra Morén
Samordnare Termin 1

Susanne Strindemo

Studievägledare Termin 1-5
Om universitetsstudier

Utbildnings- och programplan

Mottagning/Nolle-p 

Information inför terminsstart

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Ladok, som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.
 

Kontaktpersoner

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU