Att läsa fristående kurser gör att du kan designa din egen alldeles unika utbildning. Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan göra dina val under utbildningens gång - på vägen till en unik examen!

Illustration av ett examensbevisVägen till examen genom kurser - så funkar det

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du plocka ihop din examen genom fristående kurser som du själv har kombinerat. Vilka kurser du väljer beror på dina framtida yrkesplaner och intressen. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill, så länge du uppfyller förkunskapskraven för nästa kurs du vill läsa. Du kan ofta läsa på deltid, kvällstid eller distans. Förutom kurser på hösten och våren finns det även ett antal sommarkurser. På de enskilda kurssidorna ser du när kurserna startar och vilken studietakt och studieform som är möjlig.

Kandidatexamen

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet. 

Två exempel på hur en kandidatexamen kan se ut

Exempel 1. Du läser 90 hp (obligatoriskt) inom huvudämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Därutöver väljer du att läsa Företagsekonomi 30 hp, Svenska 30 hp, Etik 15 hp och Engelska 15 hp. 

Exempel 2. Du läser 90 hp (obligatoriskt) inom huvudämnet Företagsekonomi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Därutöver väljer du att läsa Psykologi 30 hp, Juridik - handelsrättslig översiktskurs 15 hp, Utlandsstudier 30 hp och Etik 15 hp.

Påbyggnadsutbildning

Inom flera huvudområden har vi även kurser på avancerad nivå om du vill fördjupa dig ännu mer efter att ha tagit ut din kandidatexamen och komplettera med en magister- eller masterexamen.

Huvudområden

På Linköpings universitet finns det 15 huvudämnen som du genom att läsa fristående kurser kan ta ut en examen i. Om inget annat anges kan du läsa dessa ämnen upp till avancerad nivå. 

Planera med en studievägledare

Hur bygger jag min drömexamen?

Börja med att ta kontakt med en studievägledare för att ta reda på vad som gäller för just den examen du är intresserad av. En studievägledare kan också vara till hjälp om du ännu inte har bestämt dig för vad du vill läsa och om du vill ha allmänna råd och hjälp med att planera dina studier.

Plocka ihop din egen examen inom våra huvudområden

Alla huvudområden

Examen i engelska

Genom att läsa engelska kan du designa din egen utbildning. Engelska består av: språk, litteratur och kultur. Stor vikt läggs vid att utveckla den egna språkfärdigheten samt språkets och litteraturens sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Världens svåraste tipspromenad. Linköpings universitet 2018

Examen i filosofi

Genom att läsa filosofi kan du designa din egen utbildning. Filosofi rymmer praktisk och teoretisk filosofi inom de mest generella kategorierna för vårt tänkande – livsåskådning respektive världsåskådning.

Studenter i A huset, Campus Valla, Linköping

Examen i företagsekonomi

Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation.

Examen i handikappvetenskap

Examen i funktionsnedsättning och samhälle

Genom att läsa funktionsnedsättning och samhälle kan du designa din egen utbildning. Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt ämne och behandlar frågor om funktionshinder, funktionsnedsättning, avvikelse, normalitet, etc.

Gränd i Gamla stan, Stockholm.

Examen i historia

Genom att läsa historia kan du designa din egen utbildning. Historia ger oss kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor under olika epoker och ger en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster.

4 studenter sitter utomhus på marken med benen i kors på

Examen i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) med inriktning mot Sociologi

En examen i HRM/HRD med inriktning mot sociologi bygger på fristående kurser. Kurserna utvecklar och fördjupar frågor inom arbetsliv och omfattar organisation, arbetsvetenskap, ekonomi, ledning, kompetensförsörjning och rekrytering.

Studenter från kulturvetarprogrammet tittar på konst.

Examen i konstvetenskap

Genom att läsa konstvetenskap kan du designa din egen utbildning. Konstvetenskap och visuell kommunikation är ett brett kulturvetenskapligt ämne som behandlar de olika typer av formgivna objekt som människan skapat från äldsta tid till idag.

Studenter på  biblioteket. Linköpings universitet.

Examen i litteraturvetenskap

Genom att läsa litteraturvetenskap kan du designa din egen utbildning. Ämnet förmedlar kunskaper om skönlitteratur och dess författare från äldsta tid fram till nutid samt ger inblick i litteraturvetenskapens och -kritikens historia, mål och metoder.

Personer och ansikten visas på en mängd skärmar.

Examen i medie- och kommunikationsvetenskap

Grundutbildningen i Medie- och kommunikationsvetenskap består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Kurserna kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen.

Undervisning i ekonomi, Linnea Tengvall, lektor

Examen i nationalekonomi

Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning. Nationalekonomi är läran om hushållning med begränsade resurser, och studeras ur både individuellt och samhälleligt perspektiv.

Examen i pedagogik

Examen i pedagogik

Genom att läsa pedagogik kan du designa din egen utbildning. Pedagogik omfattar studier av hur människan lär, påverkas och utvecklas i samspel med sin omgivning, utifrån individens, gruppens, organisationens eller samhällets perspektiv.

Examen i psykologi

Examen i psykologi

Genom att läsa psykologi kan du designa din egen utbildning. Psykologi är läran om människans tänkande och beteende. Det handlar bland annat om hjärnans och nervernas funktioner, om minnet, beslutsfattande, identitet, relationer och grupprocesser.

Händer som sträcker sig upp i luften i solnedgång.

Examen i religionsvetenskap

Genom att läsa religionsvetenskap kan du designa din egen utbildning. Ämnet analyserar både klassiska och nutida svar på människans livsfrågor, liksom religioners och livsåskådningstraditioners roll i kulturer och samhällen.

Examen i sociologi

Examen i sociologi

Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.

Tre personer tittar på ett dokument.

Examen i statsvetenskap

Statsvetenskap är handlar om politik och statsförhållanden. Statsvetare är en yrkesgrupp med en bred utbildning.

Bokstäver på en vit bakgrund.

Examen i svenska språket

Genom att studera svenska språket kan du designa din egen utbildning. Svenska språket handlar om svenskans struktur och historia. Språksociologi, analys av texter och träning av språklig förmåga i tal och skrift ingår också i ämnet.

Därför valde vi att plugga till en unik examen

Utlandsstudier

Även du som läser till en examen via fristående kurser har möjlighet att skaffa internationella erfarenheter under studietiden. Här kan du läsa mer. Du kan också höra med din studievägledare när du planerar dina studier. 

Kvinnlig student med en surfplatta utanför en byggnad.

Plugga utomlands

Sugen att studera utomlands? Vi har avtal med 400 universitet i 50 olika länder runtom i världen. En hel termin, kortare kurser eller praktik i utlandet är bara några av dina möjligheter att få internationell erfarenhet under studietiden på LiU.