En unik examen

Att läsa fristående kurser gör att du kan designa din egen alldeles unika utbildning. Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan göra dina val under utbildningens gång.

Vägen till examen genom kurser - så funkar det

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du plocka ihop din examen genom fristående kurser som du själv har kombinerat. Vilka kurser du väljer beror på dina framtida yrkesplaner och intressen. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill och ofta läsa på deltid, kvällstid eller distans. Förutom kurser på hösten och våren finns det även ett antal sommarkurser.

Kandidatexamen

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet. Ta kontakt med en studievägledare för att ta reda på vad som gäller för just den examen du är intresserad av. En studievägledare kan också vara till hjälp om du ännu inte har bestämt dig för vad du vill läsa och om du vill ha allmänna råd och hjälp med att planera dina studier.

En kandidatexamen kan exempelvis se ut så här:

  • 90 hp obligatoriskt inom ett ämne: Nationalekonomi 90 hp inkl. ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp
  • 90 hp fritt val: 30 hp Statsvetenskap, 30 hp Statistik, 30 hp Franska (utomlands)


Påbyggnadsutbildning

Vi har även kurser på avancerad nivå om du vill fördjupa dig ännu mer efter att ha tagit ut din kandidatexamen och komplettera med en magister- eller masterexamen.

Huvudområden

På Linköpings universitet finns det 20 huvudämnen som du genom att läsa fristående kurser kan ta ut en examen i. Om inget annat anges kan du läsa dessa ämnen upp till avancerad nivå. 

 

Plocka ihop din egen examen inom våra huvudområden