En unik examen

Att läsa fristående kurser gör att du kan designa din egen alldeles unika utbildning. Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan göra dina val under utbildningens gång - på vägen till en unik examen!

Illustration av ett examensbevisVägen till examen genom kurser - så funkar det

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du plocka ihop din examen genom fristående kurser som du själv har kombinerat. Vilka kurser du väljer beror på dina framtida yrkesplaner och intressen. Du kan läsa kurserna i vilken ordning du vill, så länge du uppfyller förkunskapskraven för nästa kurs du vill läsa. Du kan ofta läsa på deltid, kvällstid eller distans. Förutom kurser på hösten och våren finns det även ett antal sommarkurser. På de enskilda kurssidorna ser du när kurserna startar och vilken studietakt och studieform som är möjlig.

Kandidatexamen

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet. 

Två exempel på hur en kandidatexamen kan se ut

Exempel 1. Du läser 90 hp (obligatoriskt) inom huvudämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Därutöver väljer du att läsa Företagsekonomi 30 hp, Svenska 30 hp, Etik 15 hp och Engelska 15 hp. 

Exempel 2. Du läser 90 hp (obligatoriskt) inom huvudämnet Företagsekonomi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Därutöver väljer du att läsa Psykologi 30 hp, Juridik - handelsrättslig översiktskurs 15 hp, Utlandsstudier 30 hp och Etik 15 hp.

Påbyggnadsutbildning

Inom flera huvudområden har vi även kurser på avancerad nivå om du vill fördjupa dig ännu mer efter att ha tagit ut din kandidatexamen och komplettera med en magister- eller masterexamen.

Huvudområden

På Linköpings universitet finns det 15 huvudämnen som du genom att läsa fristående kurser kan ta ut en examen i. Om inget annat anges kan du läsa dessa ämnen upp till avancerad nivå. 

Planera med en studievägledare

Hur bygger jag min drömexamen?

Börja med att ta kontakt med en studievägledare för att ta reda på vad som gäller för just den examen du är intresserad av. En studievägledare kan också vara till hjälp om du ännu inte har bestämt dig för vad du vill läsa och om du vill ha allmänna råd och hjälp med att planera dina studier.

Plocka ihop din egen examen inom våra huvudområden

Alla huvudområden

Därför valde vi att plugga till en unik examen

Elin-Karlsson-tidigare-student

Fick jobb samma dag som hon lämnade in uppsatsen

–  Tanken på att skapa något unikt och på så sätt sticka ut på arbetsmarknaden lockade mig mycket. Och jag har inte ångrat mig en sekund att jag valde fristående kurser istället för ett program.

Läs hela artikeln med Elin Karlsson, konsultchef

Utlandsstudier

Även du som läser till en examen via fristående kurser har möjlighet att skaffa internationella erfarenheter under studietiden. Här kan du läsa mer. Du kan också höra med din studievägledare när du planerar dina studier.