Forskare inom utbildningsvetenskap får 22,3 miljoner

Fyra forskare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande tilldelas sammanlagt 22,3 miljoner av Vetenskapsrådet.

Störst bidrag, drygt 7,3 miljoner kronor, får professor Stefan Samuelsson för sitt projekt om varför ungdomar med utvecklingsstörning är svaga läsare. Stefan Samuelsson ska göra en jämförelse av person- och miljöfaktorer som predicerar läsförmåga.

Rickard Östergren, junior universitetslektor, tilldelas drygt 5,6 miljoner kronor för sitt projekt "Specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik".

Michael Rosander, universitetslektor, ska undersöka "Cooperative learning" inom primärvården. Han kommer att göra en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie. Han tilldelas drygt 5 miljoner kronor.

Henrik Nordvall, universitetslektor, tilldelas för sitt projekt "Partiskolningens didaktik" 4,5 miljoner kronor.

Bidragen kommer att delas ut under en fyraårsperiod.


Bild: På bilden syns Stefan Samuelsson. Fotograf: Göran Billeson

Nyheter från LiU

Närliggande forskning