03 november 2016

Fyra forskare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande tilldelas sammanlagt 22,3 miljoner av Vetenskapsrådet.

Störst bidrag, drygt 7,3 miljoner kronor, får professor Stefan Samuelsson för sitt projekt om varför ungdomar med utvecklingsstörning är svaga läsare. Stefan Samuelsson ska göra en jämförelse av person- och miljöfaktorer som predicerar läsförmåga.

Rickard Östergren, junior universitetslektor, tilldelas drygt 5,6 miljoner kronor för sitt projekt "Specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik".

Michael Rosander, universitetslektor, ska undersöka "Cooperative learning" inom primärvården. Han kommer att göra en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie. Han tilldelas drygt 5 miljoner kronor.

Henrik Nordvall, universitetslektor, tilldelas för sitt projekt "Partiskolningens didaktik" 4,5 miljoner kronor.

Bidragen kommer att delas ut under en fyraårsperiod.


Bild: På bilden syns Stefan Samuelsson. Fotograf: Göran Billeson

Nyheter från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Närliggande forskning