03 november 2016

Fyra forskare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande tilldelas sammanlagt 22,3 miljoner av Vetenskapsrådet.
Störst bidrag, drygt 7,3 miljoner kronor, får professor Stefan Samuelsson för sitt projekt om varför ungdomar med utvecklingsstörning är svaga läsare. Stefan Samuelsson ska göra en jämförelse av person- och miljöfaktorer som predicerar läsförmåga.

Rickard Östergren, junior universitetslektor, tilldelas drygt 5,6 miljoner kronor för sitt projekt "Specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik".

Michael Rosander, universitetslektor, ska undersöka "Cooperative learning" inom primärvården. Han kommer att göra en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie. Han tilldelas drygt 5 miljoner kronor.

Henrik Nordvall, universitetslektor, tilldelas för sitt projekt "Partiskolningens didaktik" 4,5 miljoner kronor.

Bidragen kommer att delas ut under en fyraårsperiod.


Bild: På bilden syns Stefan Samuelsson. Fotograf: Göran Billeson

Nyheter från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

Närliggande forskning