Hög kvalitet på forskarutbildningen i datavetenskap

LiU:s forskarutbildning inom datavetenskap håller hög kvalitet visar UKÄ:s senaste granskning. "Ett kvitto på att långsiktigt arbete lönar sig" kommenterar Henrik Eriksson, prefekt på Institutionen för datavetenskap.

Ada Lovelace - världens första programmerareAda Lovelace - världens första programmerare Foto: Cecilia OlssonAv de 14 universitet och högskolor som bedriver forskarutbildning inom datavetenskap får åtta omdömet hög kvalitet medan sex lärosäten får ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s granskning.

LiU:s utbildning för licentiat och doktorsexamen inom datavetenskap/datalogi, den första i landet, håller hög kvalitet.

– Vi är naturligtvis jätteglada över det här resultatet. Våra forskarutbildningar är etablerade sedan länge, vi har en stor datavetenskaplig bredd, kompetenta och erfarna handledare och vi har också en förhållandevis stor volym doktorander på våra forskarutbildningar. Det ger en god grund för en långsiktig utveckling, säger Henrik Eriksson.

Aktivt jämställdhetsarbete

Det de flesta av de sex utbildningar som ifrågasattes föll på var på jämställdheten. Enligt UKÄ:s utvärdering finns det en stor förbättringspotential inom området, det handlar om val av författare till kurslitteratur, val av gästföreläsare och gästforskare, vem som får adjungerade tjänster, vilka förebilder som lyfts fram, hur betygsnämnder ser ut, med mera.

– Vi har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor i många år och på många olika fronter, inte minst under förra prefekten Mariam Kamkars ledning, säger Henrik Eriksson.

UKÄ:s bedömargrupp lyfter även fram den goda arbetsmarknaden för nyutexaminerade doktorer inom datavetenskap och att det också finns en hög grad av internationalisering i utbildningarna. Många inresande doktorander som läser datavetenskap i Sverige stannar kvar efter avslutat utbildning, något som bidrar till utveckling och tillväxt.

De sex lärosäten som fått kvaliteten ifrågasatt, bland dem flera av de stora universiteten, har nu ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en uppföljning och kan i värsta fall dra in examenstillståndet.

Läs mer på UKÄ:s webbplats

Kontakt

IDA

Senaste nytt från LiU