För att kunna ansöka om antagning krävs att en forskarutbildningsplats är inrättad. Det är den tilltänkta huvudhandledarens ansvar att ansöka om inrättandet vid berörd institution. Huvudhandledaren måste ha ett LiU-id. 

Inrättande av forskarutbildningsplats

För att kunna söka en forskarutbildningsplats krävs att den tilltänkta huvudhandledaren ansökt om, beviljats och inrättat en sådan. Ansökan skickas till forskarutbildningssamordnaren vid respektive institution.

HMV

Ansök om inrättande av forskarutbildningsplats vid Institutionen för hälsa, medicin och vård

BKV

Ansök om inrättande av forskarutbildningsplats vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ansökan om antagning

Fullständig ansökan, inklusive påskrifter från samtliga handledare och ämnesföreträdare, lämnas till forskarutbildningssamordnare vid berörd institution. 

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om antagning.
  • CV och examensbevis övriga underlag från sökande som visar lämplighet.
  • Eventuella tillgodoräknanden av tidigare genomförda moment.
  • Eventuellt etiskt godkännande.

Beslut om antagning

Beredning av antagning sker av handledare, ämnesföreträdare och FUS och tillstyrks av prefekten på respektive institution. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) beslutar om antagning.  

Allmän studieplan

Blanketter

Kontaktpersoner på BKV och HMV

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Institutionen för hälsa, medicin och vård

Relaterad information