Antagning till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten

För att kunna ansöka om antagning krävs att en forskarutbildningsplats är inrättad. Det är den tilltänkta huvudhandledares ansvar att ansöka om inrättandet vid berörd institution. Huvudhandledare måste ha ett liu-id. 

Inrättande av forskarutbildningsplats

För att kunna söka en forskarutbildningsplats krävs att den tilltänkta huvudhandledaren ansökt om, beviljats och inrättat en sådan. Ansökan skickas till forskarutbildningssamordnaren och ska innehålla:

HMV

Ansök om inrättande av forskarutbildningsplats vid Institutionen för hälsa, medicin och vård

BKV

Ansök om inrättande av forskarutbildningsplats vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Ansökan om antagning

Fullständig ansökan, inklusive påskrifter från samtliga handledare och ämnesföreträdare, lämnas till forskarutbildningssamordnare vid berörd institution. 

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om antagning
  • CV och examensbevis övriga underlag från sökande som visar lämplighet
  • Eventuella tillgodoräknanden av tidigare genomförda moment
  • Eventuellt etiskt godkännande

Beslut om antagning

Beredning av antagning sker av handledare, ämnesföreträdare och FUS och tillstyrks av prefekten på respektive institution. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) beslutar om antagning. 

 
 

Allmän studieplan

Blanketter

Kontaktpersoner på BKV och HMV

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Institutionen för hälsa, medicin och vård