Nätverk för speciallärare, språk-, skriv- och läsutveckling

Nätverket utgör en verksamhet för alumner och speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid speciallärarprogrammet vid LiU med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. 

Nätverkets syfte är att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området.

Vid nätverksträffarna, en gång per termin, ges möjlighet att ta del av aktuell forskning om språk-, skriv- och läsutveckling bland annat genom att lyssna på föreläsningar. Ett viktigt innehåll i träffarna är kollegial samverkan med möjlighet att diskutera utvecklingsarbete inom området ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet med särskilda utbildningsbehov.

För att vara med i nätverket ska du vara utbildad speciallärare där språk-, skriv- och läsutveckling utgör en väsentlig del av din undervisningsverksamhet eller vara student vid speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Här kan du anmäla dig till nätverket och får då information om kommande träffar via e-post. Om du redan deltagit på någon träff eller fått information om träff så finns du redan med i nätverket och behöver inte anmäla dig igen.   

Kommande nätverksträffar

Vi skickar information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken ovan.

Tidigare nätverksträffar

April 2022 – TIMA matematik-och läsintervention i åk 2
Doktorand Hanna Lindström Sandahl föreläste om två interventioner som vänder sig till elever i riskzon för att utveckla läs- eller matematiksvårigheter. 
Ladda ner Hanna Lindström Sandahls presentation

November 2021 – Magnus Jansson föreläste utifrån sin forskning om skrivande under titeln: Att skriva eller inte skriva.
Ladda ner Magnus Jonssons presentation.

April 2021 – Karin Pettersson från Nationellt centrum för svenska som andraspråk föreläser om Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever.
Ladda ner Karin Pettersons presentation.

Januari 2021 – Logoped och doktorand Karin Nilsson föreläser på temat språkstörning och hur skolan kan stötta elever som inte är språkligt starka.
Ladda ner Karin Nilssons presentation

Oktober 2019 – Vid andra träffen föreläste universitetslektor Åsa Elwér om läsförståelse. Åsas avhandling och forskning fokuserar på olika aspekter av läsförståelse.
Ladda ner Åsa Elwérs presentation

Februari 2019 – Vid den första träffen föreläste professor Stefan Samuelsson om sin forskning om hur barn och ungdomar utvecklar en skriftspråklig kompetens och orsaker till varför vissa elever strävar med att lära sig läsa och skriva. 
Ladda ner Stefan Samuelssons presentation

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll