Nätverk för speciallärare, språk-, skriv- och läsutveckling

Nätverket utgör en verksamhet för alumner och speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid speciallärarprogrammet vid LiU med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling.

Nätverkets syfte är att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området.

Vid nätverksträffarna, en gång per termin, ges möjlighet att ta del av aktuell forskning om språk-, skriv- och läsutveckling bland annat genom att lyssna på föreläsningar. Ett viktigt innehåll i träffarna är kollegial samverkan med möjlighet att diskutera utvecklingsarbete inom området ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet med särskilda utbildningsbehov.

För att vara med i nätverket ska du vara utbildad speciallärare där språk-, skriv- och läsutveckling utgör en väsentlig del av din undervisningsverksamhet eller vara student vid speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Här kan du anmäla dig till nätverket och får då information om kommande träffar via e-post. Om du redan deltagit på någon träff eller fått information om träff så finns du redan med i nätverket och behöver inte anmäla dig igen.   

Kommande nätverksträffar

Vi skickar information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken ovan. 

27 september: Skrivundervisningen utmaningar

Arbetet att leda elever till skrivutveckling kräver både insikter om skrivande som fenomen och förmågan att göra medvetna skrivdidaktiska val. Vad är det vi tar för givet om skriftlig kommunikation i skrivundervisningen, vilka verktyg skulle vi behöva ge eleverna, och hur kan vi arbeta för att elever på riktigt ska få öva sig i autentisk kommunikation?

Tid och plats: 27 september klockan 15-17 i sal I:101. Fika serveras från 14.30.
Anmälan: vi behöver din anmälan senast den 20 september
Föreläsare: Helen Winzell, universitetslektor på Linköpings universitet

14 november: Svenska språket

Tid och plats: 14 november klockan 15-17 i sal I:105. Fika serveras från 14.30.
Föreläsare: Åsa Wengelin, professor i svenska språket på Göteborgs universitet

Mer information och anmälningslänk kommer under oktober.

Tidigare nätverksträffar

4 maj: Forskning om IF och läsning

Karin Nilsson presenterar resultaten från sin avhandling Words Don’t Come Easy – Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability.

Presentation - Words Don't Come Easy

22 november 2022: Specialpedagogiskt utbyte

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare, examensarbeten samt forskare.

September 2022 – Inkludering – från Salamanca till vad? 

Professor Claes Nilholm föreläste om inkluderingsfrågan ur ett samtidshistoriskt och kritiskt perspektiv. Ta del av Claes föreläsningar från nätverksträffen.

April 2022 – TIMA matematik-och läsintervention i åk 2

Doktorand Hanna Lindström Sandahl föreläste om två interventioner som vänder sig till elever i riskzon för att utveckla läs- eller matematiksvårigheter. 
Ladda ner Hanna Lindström Sandahls presentation

November 2021 – Att skriva eller inte skriva.

Magnus Jansson föreläste utifrån sin forskning om skrivande under titeln: Att skriva eller inte skriva.
Ladda ner Magnus Jonssons presentation.

April 2021 – Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever

Karin Pettersson från Nationellt centrum för svenska som andraspråk föreläser om Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever.
Ladda ner Karin Pettersons presentation.

Januari 2021 – Hur skolan kan stötta elever som inte är språkligt starka.

Logoped och doktorand Karin Nilsson föreläser på temat språkstörning och hur skolan kan stötta elever som inte är språkligt starka.
Ladda ner Karin Nilssons presentation

Oktober 2019 – Olika aspekter av läsförståelse

Vid andra träffen föreläste universitetslektor Åsa Elwér om läsförståelse. Åsas avhandling och forskning fokuserar på olika aspekter av läsförståelse.
Ladda ner Åsa Elwérs presentation

Februari 2019 – Hur barn och ungdomar utvecklar en skriftspråklig kompetens och orsaker till varför vissa elever strävar med att lära sig läsa och skriva

Vid den första träffen föreläste professor Stefan Samuelsson om sin forskning om hur barn och ungdomar utvecklar en skriftspråklig kompetens och orsaker till varför vissa elever strävar med att lära sig läsa och skriva. 
Ladda ner Stefan Samuelssons presentation

Andra nätverk

Kontakt

Relaterat innehåll