Nätverk för specialpedagoger

Nätverket utgör en del i utvecklingsarbetet för alumner, specialpedagoger och specialpedagogiska utbildningar inom Linköpings Universitet (LiU). Som en följd av denna ambition bjuds verksamma specialpedagoger i regionen in tillsammans med nuvarande studenter vid specialpedagogprogrammet vid LiU. 

Nätverket syftar till att vara en plattform för inspiration och skapa möjlighet att tillsammans utveckla idéer för specialpedagogens arbete. Nätverksträffarna planeras att äga rum en till två gånger per läsår och då erbjuda möjlighet att ta del av aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet, bland annat genom föreläsningar och workshops. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet som specialpedagog. 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Om du redan deltagit i någon av våra träffar eller fått del av utskicken kring dessa från oss så finns du redan med i listorna och behöver inte anmäla dig igen. Däremot behöver anmälan om deltagande göras inför varje träff.

NätverksträffarVisa/dölj innehåll

Kommande träffar

Universell design för lärande (UDL) och perspektiv på tillgängliga lärmiljöer

Susanne Severinsson, docent från Linköpings universitet kommer inleda med en föreläsning. Föreläsningen följs upp med diskussioner kring dilemmahantering i stadiegrupper.

När: 2 december 2021, klockan 17.15 – 19.30.
Var: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut via e-post. 
Anmäl: Anmäl dig senast den 26 november. 

Tidigare träffar

Andra nätverkVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll