Nätverk för specialpedagoger

Nätverket utgör en del i utvecklingsarbetet för alumner, specialpedagoger och specialpedagogiska utbildningar inom Linköpings Universitet (LiU). Som en följd av denna ambition bjuds verksamma specialpedagoger i regionen in tillsammans med nuvarande studenter vid specialpedagogprogrammet vid LiU.

Nätverket syftar till att vara en plattform för inspiration och skapa möjlighet att tillsammans utveckla idéer för specialpedagogens arbete. Nätverksträffarna planeras att äga rum en till två gånger per läsår och då erbjuda möjlighet att ta del av aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet, bland annat genom föreläsningar och workshops. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet som specialpedagog. 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Om du redan deltagit i någon av våra träffar eller fått del av utskicken kring dessa från oss så finns du redan med i listorna och behöver inte anmäla dig igen. Däremot behöver anmälan om deltagande göras inför varje träff.

Nätverksträffar Visa/dölj innehåll

Kommande träffar

Vi skickar ut information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken.

Specialpedagogiskt utbyte

Tisdagen den 22 november 2022 klockan 15-19 bjuder våra specialpedagogiska nätverk in till ett utbyte om specialpedagogiska frågor. Under träffen kommer vi att få ta del av presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare, examensarbeten samt forskare.

Under träffen genomför vi parallella sessioner enligt forskningskonferensupplägg. Sessionerna kommer att behandla:

 1. Intervention matte (yngre åldrar)
 2. Samverkan skola-hem
 3. Språklig tillgänglighet,
 4. Intervention läsning (yngre åldrar)
 5. Kartläggning och undervisning av nyanlända
 6. Specialpedagogik i gymnasie- och vuxenutbildning
 7. Läsning anpassad skola
 8. Elevassistenter för elever i behov av särskilt stöd
 9. Utredningsarbete

Vi hoppas att utbytet kan ge nya perspektiv, kopplingar och möjlighet att diskutera specialpedagog- och speciallärarollen.

Lokal: Samling Key-huset, Campus Valla, Linköpings universitet.

AnmälanAnmäl deltagande till träffen senast onsdag 16 november. Begränsat antal platser. 

Tidigare träffar

 • 29 september 2022: Inkludering – från Salamanca till vad? Professor Claes Nilholm föreläste om inkluderingsfrågan ur ett samtidshistoriskt och kritiskt perspektiv.
 • 2 december 2021: Universell design för lärande (UDL) och perspektiv på tillgängliga lärmiljöer. Föreläsning av Susanne Severinsson, docent från Linköpings universitet
 • 11 maj 2021: Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer. Föreläsning av Ann-Charlotte Münger, Barnafrid, LiU
 • 17 november 2020: presentation av studien Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv.
 • 5 november 2019: föreläsning av Åsa Mårtensson om lärande samtalsstrategier och kollegialt lärande.
  Ladda ner Åsa Mårtenssons presentation
 • 9 april 2019: utbyte om specialpedagogiska frågor. Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger, examensarbeten inom specialpedagogprogrammet samt forskare i pedagogik.
 • 6 november 2018: Föreläsning av professor Robert Thornberg, LiU, kring aktuell forskning om mobbningsprevention.
 • 10 april 2018: Föreläsning av professor Bengt Persson, Högskolan i Borås, kring inkludering, social kapital och måluppfyllese.
 • 21 november 2017: uppstart och inledande diskussion kring specialpedagogers arbetssituation.
  Henrik Lindqvists och Tove Mattssons presentation

Andra nätverk Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll