Nätverk för specialpedagoger

Nätverket utgör en del i utvecklingsarbetet för alumner, specialpedagoger och specialpedagogiska utbildningar inom Linköpings Universitet (LiU). 

Nätverket syftar till att vara en plattform för inspiration och skapa möjlighet att tillsammans utveckla idéer för specialpedagogens arbete. Nätverksträffarna planeras att äga rum en till två gånger per läsår och då erbjuda möjlighet att ta del av aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet, bland annat genom föreläsningar och workshops. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet som specialpedagog. 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Om du redan deltagit i någon av våra träffar eller fått del av utskicken kring dessa från oss så finns du redan med i listorna och behöver inte anmäla dig igen. Däremot behöver anmälan om deltagande göras inför varje träff.

Nätverksträffar

Kommande träffar

Vi skickar ut information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken.

Tidigare träffar

22 november 2022: Specialpedagogiskt utbyte

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare, examensarbeten samt forskare.

29 september 2022: Inkludering – från Salamanca till vad?

Professor Claes Nilholm föreläste om inkluderingsfrågan ur ett samtidshistoriskt och kritiskt perspektiv. Ta del av Claes föreläsningar från nätverksträffen.

2 december 2021: Universell design för lärande (UDL) och perspektiv på tillgängliga lärmiljöer

Föreläsning av Susanne Severinsson, docent från Linköpings universitet

11 maj 2021: Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer

Föreläsning av Ann-Charlotte Münger, Barnafrid, LiU

17 november 2020

Presentation av studien Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv.

5 november 2019: Lärande samtalsstrategier och kollegialt lärande

Föreläsning av Åsa Mårtensson. Ladda ner Åsa Mårtenssons presentation

9 april 2019: utbyte om specialpedagogiska frågor

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger, examensarbeten inom specialpedagogprogrammet samt forskare i pedagogik.

6 november 2018: Forskning om mobbningsprevention

Föreläsning av professor Robert Thornberg, LiU, kring aktuell forskning om mobbningsprevention.

10 april 2018: inkludering, social kapital och måluppfyllese

Föreläsning av professor Bengt Persson, Högskolan i Borås, kring inkludering, social kapital och måluppfyllese.

21 november 2017: uppstart och inledande diskussion kring specialpedagogers arbetssituation.

Henrik Lindqvists och Tove Mattssons presentation

Andra nätverk

Kontakt

Relaterad information