Nätverket utgör en del i utvecklingsarbetet för alumner, specialpedagoger och specialpedagogiska utbildningar inom Linköpings Universitet (LiU). 

Nätverket syftar till att vara en plattform för inspiration och skapa möjlighet att tillsammans utveckla idéer för specialpedagogens arbete. Nätverksträffarna planeras att äga rum en till två gånger per läsår och då erbjuda möjlighet att ta del av aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet, bland annat genom föreläsningar och workshops. Ett viktigt innehåll i träffarna är möjligheten att diskutera utvecklingsarbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt dela erfarenheter och reflektioner kring arbetet som specialpedagog. 

Anmäl dig till e-postlistan för nätverket

Till anmälan till e-postlistan för nätverket

Om du redan deltagit i någon av våra träffar eller fått del av utskicken kring dessa från oss så finns du redan med i listorna och behöver inte anmäla dig igen. Däremot behöver anmälan om deltagande göras inför varje träff.

Nätverksträffar

Vi skickar ut information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Tänk på att uppdatera din e-postadress om den ändras så att du inte missar en inbjudan. Du uppdaterar e-postadressen genom att anmäla dig till nätverket på nytt via länken.

Nätverksträffar

Kommande nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till föreläsningen med Christine Bylund den 27 februari

Föreläsningen kommer att ske på Campus Valla (Linköping) men vi återkommer med sal. Antalet platser är begränsat så anmälan kommer ske enligt först till kvarn om många visar intresse. Föreläsningen börjar 17.15 och pågår till 19. Anmälan via länken här senast den 21/2.

"Vi har aldrig haft någon som dig här" - cripteoretiska perspektiv på utbildning, vetande och forskning.


Föreläsaren Christine Bylund, posdoktor i projektet DISTIME, vid Ubemejen universitähta, undersöker kulturella föreställningar om kunskap och lärande i funktionsmaktsordningen. Hur har funktionsmaktsordningen format utbildning och forskning och vem kan skapa kunskap.

Därefter är Ingrid Hylander, psykolog och forskare från Karolinska institutet, inplanerad att föreläsa måndagen den 13 maj (klockan 15-17). Anmälan till detta kommer senare i vår.

Tipsa gärna specialpedagoger i din omgivning om nätverket. Anmälan görs här via nätverkets hemsida.

Tidigare nätverksträffar

2022

22 november 2022: Specialpedagogiskt utbyte

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare, examensarbeten samt forskare.

29 september 2022: Inkludering – från Salamanca till vad?

Professor Claes Nilholm föreläste om inkluderingsfrågan ur ett samtidshistoriskt och kritiskt perspektiv. Ta del av Claes föreläsningar från nätverksträffen.

2021

2 december 2021: Universell design för lärande (UDL) och perspektiv på tillgängliga lärmiljöer

Föreläsning av Susanne Severinsson, docent från Linköpings universitet

11 maj 2021: Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer

Föreläsning av Ann-Charlotte Münger, Barnafrid, LiU

2020

2019

5 november 2019: Lärande samtalsstrategier och kollegialt lärande

Föreläsning av Åsa Mårtensson. Ladda ner Åsa Mårtenssons presentation

9 april 2019: utbyte om specialpedagogiska frågor

Presentationer av yrkesverksamma specialpedagoger, examensarbeten inom specialpedagogprogrammet samt forskare i pedagogik.

2018

6 november 2018: Forskning om mobbningsprevention

Föreläsning av professor Robert Thornberg, LiU, kring aktuell forskning om mobbningsprevention.

10 april 2018: inkludering, social kapital och måluppfyllese

Föreläsning av professor Bengt Persson, Högskolan i Borås, kring inkludering, social kapital och måluppfyllese.

2017

1 november 2017: uppstart och inledande diskussion kring specialpedagogers arbetssituation.

Henrik Lindqvists och Tove Mattssons presentation

Andra nätverk

Kontakt

Relaterad information