20 juli 2017

I lokaler som tidigare inhyst anrika Kalmar verkstad, tillverkare av den gula postbilen Tjorven, byggs i dag uppgraderingsanläggningar för biogas. De byggs i containerstora moduler som snabbt sätts på plats i Sverige och övriga Europa.
Uppgraderingsanläggning i containerI den stora luftiga verkstaden byggs det som bäst på en anläggning som ska till Upplands Bro. I Gävle pågår just nu en driftsättning liksom en i Trondheim - en anläggning som ska göra flytande biogas av 2800 kubikmeter rågas. 
 
När rågasen kommer från reaktorn har den en metanhalt på mellan 50 och 65 procent.  För att bli till fordonsgas, i gasform eller flytande, behöver den vara betydligt renare än så och ha en metanhalt på minst 97 procent för fordonsgas och 99,8 procent för flytande. 
 
– När biogasen tankas som vätska blir räckvidden fem gånger längre. En framtidsteknik för tung trafik och för fartyg som kan ta stor volym och behöver gå långt utan att tanka, säger Rolf Håkansson, affärsutvecklingschef Puregas solutions.

Modulsystem

De största anläggningarna får inte plats i en modul utan byggs i flera moduler som enkelt kopplas samman. Gruppen från BRC kliver in i en nästan leveransklar anläggning och synar den nyfiket.
 
– Skarven är där, säger Martin Mogren, Puregas solutions, och pekar på en knappt synbar springa i väggen. 
 
Företaget har en egen patenterad teknik som tvättar bort koldioxiden och uppgraderar biogasen till fordonsgas. Systerföretaget Purac, som för en tid sedan såldes till Kina, står Rikard Jonsson Puregasofta för leveransen av själva biogasreaktorn och i kombination med Puregas solutions uppgraderingsteknik har båda Kalmarföretagen lyckats slå sig in på den internationella marknaden. Två av få svenska företag inom biogasbranschen som lyckats med sin export.

Storsatsning i Trondheim

Under 2017 kommer exempelvis Nordens största gasreningsanläggning för flytande biogas stå klar i Trondheim, Norge. 25 000 kg biogas/dag eller 125 GWh per dygn ska anläggningen leverera. Men Puregas Solutions anläggningar finns även i Danmark, Irland, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. 
 
– Vi har ett par anläggningar under konstruktion, en under produktion och ett par i installationsfasen mest hela tiden. Verkstaden här kommer in en stund mitt i affären när anläggningen ska sättas samman. Vi köper delar och bygger ihop, men exempelvis svetsade rör tillverkar vi även själva, säger Rikard Jonsson, som visar oss runt i anläggningen.
 
Han ser bara fördelar med att de ibland även sköter driften av anläggningar de levererar.
– Då ser vi hur anläggningarna fungerar ute hos kunden. När vi stöter på problem har vi möjlighet att snabbt åtgärda dem, säger han.
Inne i uppgraderingsanläggningen

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Biogasresan

En biogasbuss kommer lastad

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC,  besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. ”Det finns bara vinnare i de regioner som satsat på biogas” säger LiU-professor Mats Eklund.

Reningsverket Lucerna, Västervik

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Biogas blev lösningen på problemet med slemmigt och illaluktande vatten från fiskeindustrin i Västervik. Idag ger slammet fordonsbränsle och gödsel. Västervik testar även andra marina substrat, målet är att rena Östersjön men nyttorna är flera.

Biogasbussen i Kalmar

Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Nationellt kompetenscentrum

Fler nyheter från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.