20 juli 2017

More Biogas började som en traditionell studiecirkel och är idag en lönsam biogasanläggning som förser Kalmar län med fordonsbränsle och lantbrukarna, som också är delägare, med kravmärkt gödsel. 
More biogasI Kalmar är samarbete en självklarhet. Ett antal lantbrukare norr om Kalmar blev nyfikna på biogas och startade en studiecirkel. Det ledde sedan vidare till ett projekt för att undersöka om det fanns någon ekonomi i att producera fordonsgas i en gemensam anläggning.

Bolaget More Biogas Småland bildades, tydliga mål sattes upp: gasen måste vara såld innan bygget startades, kalkylen måste gå ihop och kapital ordnas.
2013 startades bygget av biogasanläggningen i Mosekrog, en mil norr om Kalmar, i lokaler som tidigare inrymde Läckeby Water. 18 lantbrukare är delägare liksom Kalmar-företaget Purac AB, Almi Invest, Kalmar Energi och några privatpersoner.

Samtal hos More biogasRåvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar, från höns, svin och nöt, slaktrester samt matavfall från närliggande kommuner. Gårdarna ligger på ett genomsnittligt avstånd av 7,5 km från anläggningen. Hygieniserad gödsel körs tillbaka till gårdarna medan Eon tar hand om gasen. Biogasen uppgraderas till fordonsgas på plats och säljs bland annat i en tankstation invid anläggningen. More Biogas har en kapacitet på drygt 4 miljoner m3 fordonsgas per år.

Driftbolaget sköter anläggningen

Våren 2015 bildades ett driftbolag som sköter driften vid More Biogas och Kalmar Biogas. Driftbolaget samordnar val av substrat och transporter för att få en optimal drift. Puregas Solutions bidrar med bemanning i driftbolaget och vid anläggningen i Mosekrog finns även ett labb där man följer processerna.
More Biogas går med vinst sedan några år tillbaka.

Men visst finns det utmaningar, en av dem beror på att djuren är frigående:
– Vi fick dra 300 ton sten och grus ur reaktorn. Det kräver en del engagemang av delägarna, konstaterar Gunnar Bergström, processingenjör More Biogas.

Många mil runt jorden

Årsförbrukning
Personbil, 1500 mil 0,01 GWh
Buss 0,4-0,5 GWh

4 miljoner kubikmeter fordonsgas per år motsvarar ungefär 40 GWh
Fordonsgasen innehåller 99,7 procent metan

Gunnar Bergström berättar om verksamhetenGunnar Bergström berättar om verksamheten vid More biogas. Foto: Roozbeh Feiz

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Nationellt kunskapscentrum

Fler nyheter från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.