Barn, rättigheter och medborgarskap

Drake

Barn och unga tillskrivs rättigheter och kräver rättigheter. Vi undersöker hur rättigheter förstås och används av aktörer i olika sammanhang. Forskningen belyser både möjligheter och begränsningar som rättigheter och medborgarskap skapar.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation