Barn, rättigheter och medborgarskap

Drake

Barn och unga tillskrivs rättigheter och kräver rättigheter. Vi undersöker hur rättigheter förstås och används av aktörer i olika sammanhang. Forskningen belyser både möjligheter och begränsningar som rättigheter och medborgarskap skapar.

Forskningsprojekt

Barn som demonstrerar

Att växa upp i en varmare värld

I augusti 2018 började 15-åriga Greta Thunberg att skolstrejka i protest mot en vuxenvärld som misslyckats med att ta klimatförändringarna på allvar. Sedan dess har Fridays for Future vuxit till en av de största proteströrelserna någonsin.

Funktionshindrade barns rätt till fritid

Många funktionshindrade barn har svårt att hitta bra fritidsaktiviteter. Vi forskar, i samverkan med lekmiljön Funkis, om hur rätten till fritid kan omsättas i praktiken och vad som är viktigt utifrån barnens perspektiv.

Skolstrejk om klimatet.

Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

Forskare

Organisation