Forskningsnätverk

Uppdrag för SciLifeLab Linköping

SciLifeLab Linköping har i uppdrag att stärka SciLifeLabs möjligheter att utveckla befintliga kapacitetsområden; precisionsmedicin, planetärbiologi och pandemisk laboratorieberedskap, samt implementera datadriven livsvetenskap.

Forskningsnätverk vid LiU

Nationella forskningsnätverk

Data-Driven Life Science (DDLS)

Ett nationellt forskningprogram drivet av Knut och Alice Wallenberg och SciLifeLab med ungefär 400 dataforskare som arbetar med tvärvetenskapliga samarbeten och innovationer och bygger en stark beräknings- och datavetenskapsbas för fri och tillgänglig data.
Data Driven Life Science (DDLS)

Program for Academic Leaders in Life Science (PALS)

PALS är ett officiellt samarbete mellan SciLifeLab, DDLS-programmet och de fyra WCMM-centren.

Program for Academic Leaders in Life Science (PALS)

Styrkeområden

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

East Sweden MedTech

East Sweden MedTech är ett strategiskt innovationsinitiativ inom medicinsk Teknik som länkar samman forskare, innovatörer och sjukvården.


East Sweden MedTech