Vår organisation inom SciLifeLab Linköping

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för SciLifeLab Linköping arbetar vi för att underlätta kommunikationen mellan livsvetenskapliga forskare vid LiU och SciLifeLabs lokala enheter i Linköping, SciLifeLab nationellt och centralt. Vi agerar diskussionspartner för LiU:s ledarskap i frågor som berör infrastruktur inom livsvetenskaper och bevakar LiU:s intressen inom nationell infrastruktur, samt kommer med förslag till LiU:s ledning om hur LiU kan utveckla och stärka forskningsinfrastrukturen. Vi sprider information, synliggör SciLifeLab och koordinerar event, webbinarier, seminarier och kurser för forskare vid LiU.

Föreståndare

Koordinator

Adress

Postadress:
Linköpings universitet
SciLifeLab Linköping
581 83 Linköping

 

Besöksadress:
SciLifeLab Linköping
Hus 420, plan 11
Campus US

 

Kontakta oss på:
linkoping@scilifelab.se

Styrgrupp

SciLifeLab Linköping ingår i en gemensam styrgrupp tillsammans med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid LiU (WCMM) och Data-driven life-science (DDLS), som leds av vice rektor för forskning Matts Karlsson.

Styrgruppens uppdrag innefattar att besluta om ärenden inom de tre ingående enheternas verksamhet i Linköping, där bland annat budgetbeslut och nomineringar ingår. Vidare ska styrgruppen verka för att stärka befintlig forskningsinfrastruktur och forskningsnätverk i Linköping inom området livsvetenskap.

Adjungerade till styrgruppen

Till styrgruppen adjungeras föreståndarna för SciLifeLab Linköping och WCMM samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelses (KAW) observatör med närvaro- och yttranderätt.

Infrastrukturgrupp

För SciLifeLab Linköping verkar en infrastrukturgrupp med representanter från alla större forskningsinfrastrukturer och intressegrupper inom livsvetenskap i Linköping. Gruppen leds av föreståndare Fredrik Elinder.

Representanter

Fredrik Elinder, föreståndare

Josefine Sandström, koordinator

Colum Walsh, Clinical Genomics Linköping 

Tino Ebbers, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

Lena Thunell, Biobanksfaciliteten (BBF) och Forum Östergötland (FÖ) 

Henrik Gréen, Rättsmedicinalverket (RMV)

Malin Larsson, National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) 

Maria Sunnerhagen, ProLinC/MOSBRI/SwedNMR  

Maria Lerm, Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

Björn Alling, Nationellt superdatorcentrum (NSC)  

Vesa Loitto, Core Facility

Claes Lundström, Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA Data Hub)  

Joel Hedlund, AIDA Data Hub, ställföreträdande 

Tobias Strid, Genomic Medicine Sweden-SydÖst och Region Östergötland (RÖ)

Person presenters inom kort, Laboratoriet för organisk elektronik (LOE)