29 juni 2020

Feng Gao, sedan våren 2020 professor vid LiU, har gjort en spikrak forskarkarriär, från Kina, via Storbritannien till Linköping. Driven av nyfikenheten, av att få forska inom ett område som kommer till nytta och av viljan att stötta lovande unga forskare.

Weihua Ning och Feng Gao Feng Gao, till höger, med postdoktor Weihua Ning. Thor Balkhed

Han utsågs tidigt till en ung och lovande forskare och har dragit till sig forskningsmiljoner som få. Till Sverige och LiU kom han för att forska tillsammans med Olle Inganäs, världskänd professor inom organisk elektronik. Feng Gao är professor specialiserad på organiska halvledarmaterial och perovskiter för solceller, lysdioder och optisk kommunikation.

Via Cambridge till LiU

Perovskiterna kom in tidigt i Feng Gao´s liv och de blev ämnet för hans masteruppsats vid universitetet i Nanjing. Han sökte doktorandtjänster både i USA och Europa och blev erbjuden en tjänst på universitetet i Cambridge, med inriktning mot organiska solceller och halvledare. Gruppen leddes av professor Richard Friend, pionjär inom området organisk elektronik.

Efter avslutade doktorandstudier flyttade Feng Gao till LiU i början av 2012 för att samarbeta med Olle Inganäs. På höstkanten tilldelades sedan Feng Gao ett Marie Sklodovska Chunxiong Bao och Feng GaoChunxiong Bao och Feng Gao i samspråk. Foto Thor BalkhedCurie-stipendium, med Olle Inganäs som vetenskaplig värd. Stipendiet gav Feng Gao medel för två års forskning vid Avdelningen för biomolekylär och organisk elektronik.

– Under det andra året fick jag också ett International Career Grant från Vetenskapsrådet. Det var ett anslag för unga forskare som ville samarbeta med kända forskare utomlands. Jag är mycket tacksam för att jag fick möjligheten att samarbeta med professor Henry Snaith, världskänd pionjär inom området solceller i perovskiter, på universitetet i Oxford, säger Feng Gao.

Lysdioder ett nytt område

Väl tillbaka på LiU på heltid, beslöt han sig för att byta fokus för sin forskning:
– Solceller i perovskiter sysselsätter ett stort antal forskargrupper och det kunde bli svårt att konkurrera med en liten forskargrupp som min. Jag ville gärna hitta ett eget område där min forskning kunde vara till nytta för samhället och började istället att titta på lysdioder i perovskit, säger han.

Feng Gao sökte och fick ett Starting Grant från europeiska forskningsrådet, ERC, för att fördjupa sig inom området.

Efter det har han också tilldelats ett antal större anslag och utmärkelser från svenska forskningsstiftelser, för forskning kring såväl organiska material som perovskiter. Med dessa Feng GaoEn skillnad mellan Sverige och Kina är att här kan forskare mitt i karriären få förtroendet att koordinera stora projekt, i Kina går de uppdragen till mer seniora och välkända forskare, säger Feng Gao. Foto Göran Billesonanslag och utmärkelser följer miljoner kronor i forskningsanslag årligen, pengar som nu ägnas åt att dyka allt djupare in i de nya materialens gåtor. Den växande forskargruppen är mycket produktiv, de publicerar rader av artiklar i högt rankade tidskrifter som Nature, Nature Communication, Nature Photonics, Nature Energy, Nature Materials, Advanced Materials och många fler, ofta i samarbete med forskare från många olika länder. Det handlar om lysdioder, solceller och optisk kommunikation.– Jag har många duktiga medarbetare och tror att vår höga produktivitet delvis beror på hur vi arbetar i gruppen. Jag ger dem råd när de ber om det, men annars får de arbeta självständigt och ta hjälp av varandra. De har stor frihet och då tror jag att de också blir mer kreativa. Jag fick själv stor frihet som doktorand och lärde mig mycket av det, säger han.

Olle Inganäs som mentor

När nya doktorander och postdoktorer rekryteras för de med sig expertis inom nya områden så att forskningsfrågorna kan ställas ur allt bredare perspektiv.
Olle Inganäs och Feng Gao under ett besök hos en samarbetspartner i Peking 2017. Olle Inganäs och Feng Gao under ett besök hos en samarbetspartner i Peking 2017. Foto Privat/Private– Jag utmanar också både mina gruppmedlemmar och mig själv när vi diskuterar nya resultat för att verkligen förstå vad det är som händer. Det ger oss en solid vetenskaplig grund för de resultat vi kan publicera i bra tidskrifter.

Vid avdelning finns också Olle Inganäs, numera professor emeritus:
– Olle är en fantastisk forskare som går sin egen väg och tänker fritt. Jag har varit lyckosam som fått möjlighet att arbeta nära honom och ha honom som min mentor, säger Feng Gao.

Han uppskattar även livet i lagom Linköping, även om inte mycket är sig likt i Corona-tider.
– Det är ett välorganiserat samhälle och jag trivs med den goda balansen mellan familj och arbete. Här finns gott om tid att umgås med familjen.

Vid mångkulturella LiU är det engelska som gäller och Feng Gao har inte riktigt tagit sig tid att lära sig svenska.
– Men min dotter är bra på svenska och hon skrattar åt mig när jag försöker, medger han.

Unga måste får stöd

En utmaning han ser i det svenska vetenskapssamhället är bristen på stöd för unga forskare:

– Jag har haft tur, men det är svårt idag att komma vidare från en postdok-tjänst och skapa en egen oberoende forskargrupp. Här behövs en förändring inte minst på universitets-nivå. Unga forskare måste få stöd att bygga upp egna grupper som förmår tänka i helt nya banor.

Perovskit

Foto Thor BalkhedPerovskit är i de stora uppslagsverken mineralen kalciumtitanoxid, upptäckt i Uralbergen 1839 och uppkallad efter ryske Lev Perovskij. Mineralen har en mycket speciell kristallstruktur som fått definiera en helt ny materialfamilj - perovskiter. De kan bestå både av organiska och oorganiska ämnen och har goda ljusemitterande egenskaper. Forskarna har enkla metoder att tillverka dem i laboratorier i form av tunna filmer.

Artikeln har även publicerats på engelska i LiU Magazine, nummer två 2020.

Feng Gaos forskning

Postdoktor Rui Zhang i laboratoriet

Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret

Forskare vid LiU har utvecklat en typ av sensor som kan upptäcka så kallat cirkulärt polariserande rött ljus. Studien banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon och andra användningsområden där mörkerseende är viktigt.

Två personer i ett labb med ett laserinstrument som står på ett bord fullt med sladdar.

Bättre cybersäkerhet med nya material

Digitalt informationsutbyte kan bli både säkrare, billigare och miljövänligare med hjälp av en ny typ av slumpgenerator för kryptering utvecklad vid LiU. Forskarna bakom studien menar att tekniken banar väg för en ny typ av kvantkommunikation.

Mjuk och töjbar elektronik

Fyra materialforskare vid LiU delar på 80 miljoner

Materialforskning är ett starkt område för Linköpings universitet. Det visar inte minst utfallet från Europeiska forskningsrådets utlysningar som denna omgång resulterade i fyra bidrag på totalt cirka 80 miljoner kronor.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.