Tage Erlanders pris till Feng Gao

Kungliga Vetenskapsakademin tilldelar Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik, Tage Erlanders pris inom fysik för år 2020. Priset består av 200 000 kr i forskningsmedel samt
75 000 kr för en workshop.

Feng Gao bedriver bland annat forskning kring de nya Perovskit-materialen, Thor Balkhed

Feng Gao får priset för sin fördjupande beskrivning av de mekanismer som skapar en fotoström i solceller samt för utvecklingen av ljusemitterande dioder.
De 75 000 kronorna är avsedda för att anordna ett symposium eller en workshop inom något intressant område.

Priset delas ut vid akademins allmänna sammankomst den 13 maj 2020.

Tage Erlanders pris är ett i raden av utmärkelser till Feng Gao. 2016 fick han ta emot ett startanslag för unga forskare från Europeiska forskningsrådet, ERC Starting Grant, år 2017 utsågs han till Wallenberg Academy Fellow och 2020 även till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk forskning.

Produktiv forskargrupp

Senaste nytt från LiU