17 mars 2020

Kungliga Vetenskapsakademin tilldelar Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik, Tage Erlanders pris inom fysik för år 2020. Priset består av 200 000 kr i forskningsmedel samt
75 000 kr för en workshop.

Feng Gao bedriver bland annat forskning kring de nya Perovskit-materialen, Thor Balkhed
Feng Gao får priset för sin fördjupande beskrivning av de mekanismer som skapar en fotoström i solceller samt för utvecklingen av ljusemitterande dioder.
De 75 000 kronorna är avsedda för att anordna ett symposium eller en workshop inom något intressant område.

Priset delas ut vid akademins allmänna sammankomst den 13 maj 2020.

Tage Erlanders pris är ett i raden av utmärkelser till Feng Gao. 2016 fick han ta emot ett startanslag för unga forskare från Europeiska forskningsrådet, ERC Starting Grant, år 2017 utsågs han till Wallenberg Academy Fellow och 2020 även till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk forskning.

Produktiv forskargrupp

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.

Linköpings universitet skylt.

Två nya Wallenberg Scholars vid LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet har utsetts till nya Wallenberg Scholars. Dessutom får ytterligare sex LiU-forskare förlängda perioder. Varje forskare får mellan 18 och 20 miljoner kronor i fem år.

Från labbet till kommersiell produkt – en lång och snårig väg

I ett laboratorium på Linköpings universitet jobbar forskare med att skapa framtidens solceller. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska försöka hitta sätt att göra det kommersiellt.

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.