14 december 2017

Feng Gao, universitetslektor vid LiU, är en av 24 unga lovande forskare som utsetts till årets Wallenberg Academy Fellow. Han får nu medel för att fortsätta utveckla en ny typ av material, perovskiter, väl lämpade för bland annat solceller och lysdioder.

Feng GaoFeng Gao Foto: Markus MarceticEffektiviteten i de solceller som tillverkas av perovskit-material har ökat från några få procent till över 22 procent på bara några år och de är nu helt i klass med konventionella solceller, tillverkade i kisel. Men dels är stabiliteten inte tillräckligt hög och dels innehåller de giftigt bly.

Det som definierar en perovskit är materialets speciella kristallstruktur. De perovskit-material som väckt störst intresse de senaste åren är i första hand blandat Dubbel perovskitPerovskiter definieras av sin speciella kristallstruktur, här en dubbel perovskit Foto: Linköping Universityorganiska/oorganiska perovskiter som innehåller bly, halogener och små organiska molekyler. Feng Gao får nu långsiktiga medel för att skapa en ny generation av dubbla perovskiter – material med en dubbel uppsättning metaller som ersättning för det giftiga blyet.

Högriskprojekt

– Ingen har hittills kunnat visa någon effektiv applikation för de dubbla perovskiterna. De har många unika egenskaper och det finns enligt enkla beräkningar fler än 4000 olika möjliga kombinationer av dubbla perovskiter, varav många är baserade på giftfria och lättillgängliga grundämnen. Med hjälp av teoretiska beräkningar kan vi identifiera vilka av dem som är speciellt intressanta för optoelektroniska produkter, säger Feng Gao.

– Jag är tacksam att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vågar ta risker. Det här är ett högriskprojekt som om det lyckas kommer att få enorm påverkan och ge oss billiga och effektiva solceller och lysdioder. Lyckas vi inte kommer vi ändå att ha fått lärdomar som leder till utveckling av och förståelse för att antal nya material. Det här är riktigt bra doktorandprojekt, säger han.

Satsning på unga lovande forskare

Wallenberg Academic Fellows är en satsning på unga lovande forskare med syfte att stärka Sverige som forskningsnation. De största talangerna ska kunna stanna i landet och internationella forskare ska kunna rekryteras till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Anslaget uppgår till mellan 5 och 14 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,4 miljarder kronor inom programmet.

Programmet har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten.
Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet.

Kontakt

Läs mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.