Fotografi av Carina Ekhager

Carina Ekhager

Administratör

Administratör på Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap.

Administration inom Projekt, innovationer och entreprenörskap

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation