Administration inom Projekt, innovationer och entreprenörskap

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation