Mitt främsta fokus ligger på webbkommunikation och jag ansvarar för att skapa och uppdatera LiU:s externa och interna webbsidor för Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Jag fungerar som stöd för IBL:s medarbetare i kommunikationsfrågor och jobbar för att tillgängliggöra den forskning och utbildning som ryms inom institutionen.


Visa/dölj innehåll