Presentation

Internationell studentrekrytering till internationella program.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Marknadsföring av internationella program, särskilt ansvarig för Kina samt insatser för studentrekrytering i Indien och Brasilien.
  • Ansvarar för avtal med och information till rekryteringsagenter.
  • Initierar vissa internationella annons- och marknadskampanjer.
  • Representerar LiU i Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation, NIMK. 

Min avdelning