Presentation

Jag arbetar inom teamet internationell studentrekrytering på Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Som koordinator med ansvar för prospektiva studenter vägleder jag internationella sökande till internationella program före, under och efter ansökningsprocessen. Jag deltar i webinarier samt hanterar individuella frågor via e-post, Skype och telefon. Jag arbetar ofta tillsammans med mina kollegor på Antagningsenheten.

Närmaste kollegor inom internationell studentrekrytering

Min avdelning

Publikationer