Carina Schärberg

Koordinator

Jag arbetar inom teamet internationell studentrekrytering på Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Koordinator med ansvar för prospektiva studenter

Jag arbetar inom teamet internationell studentrekrytering på Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Som en medarbetare i det internationella studentrekryteringsteamet (ISR) består mina huvudsakliga arbetsuppgifter av nedanstående:

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Individuell hjälp till internationella intresserade och sökande före, under och efter ansökningsfasen till internationella program.
  • Hanterar individuella frågor via vårt CRM-system, chat, telefon och andra media för marknadsföring av internationella program och studentrekrytering
  • Rekryterar, utbildar och samordnar de internationella studentambassadörerna.
  • Ansvarig för den årliga telefonkampanjen för att öka konverteringsgraden bland de som antagits.
  • Deltar i marknadsföringstillfällen, t.ex. webinarier för intresserade eller för antagna studenter
  • Deltar vid internationella rekryteringsmässor
  • Som del av det internationella rekryteringsteamet arbetar jag nära antagningen vid Linköping universitet.

Utbildningar vid LiU

Mina kollegor på Studentrekryterings- och alumnienheten