Presentation

Jag arbetar inom teamet LIU Experience vid Internationella enheten.

Som koordinator med ansvar för prospektiva studenter vägleder jag internationella sökande före, under och efter ansökningsprocessen. Jag deltar under mottagningen av våra nyantagna internationella studenter. Jag arbetar tillsammans med mina kollegor på Internationella enheten liksom Antagningen och Internationella rekryteringsteamet (KOM). Jag hanterar de försäkringsärenden som är kopplade till FAS+ och Student In.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll