Presentation

Jag arbetar inom teamet LIU Experience vid Internationella enheten. Främst med fokus på internationella programstudenter men delar av min tjänst fokuserar på bostäder och försäkringar och hantering av frågor kring detta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Master koordinator och kontakt för internationella programstudenter under deras studietid avseende icke-studie relaterade frågor 
  • Försäkringar såsom FAS+ och Student IN med Kammarkollegiet
  • Bostadsrelaterade frågor gentemot studenter och bostadsföretag

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll