Fotografi av Marcus Pettersson

Marcus Pettersson

Kommunikatör

Jag är anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen och arbetar på Utbildningsvetenskap.

Kommunikatör på Utbildningsvetenskap

Min arbetsplats - Utbildningsvetenskap

Medarbetare på Studentrekryterings- och alumnienheten

Publikationer

2023

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Marcus Pettersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2023) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2022