Fotografi av Hanna Ekelund Strand

Hanna Ekelund Strand

Koordinator

Koordinator på Tekniska fakultetens kansli

Medarbetare på Studentrekryterings- och alumnienheten