Utbildningsadministratör

Mitt arbete som administratör innebär att tillsammans med övrig personal skapa bra förutsättningar för universitetets verksamhet. Jag hanterar bland annat kursrum i Lisam, bokning av salstentor och kursrapportering.

Mina arbetsplatser