07 juli 2021

Det finns en oro för prostatan bland många män. Oron handlar om sjukdom, ålderdom och om vilka begränsningar som prostatabesvär medför. Det är de allra innersta rädslorna det gäller. De som man inte pratar öppet om.

Manneken Pis-statyn i Bryssel
Foto: Pixabay

Ericka Johnson, professor i genus och samhälle vid Linköpings universitet, forskar bland annat om hur prostatan förstås och uppfattas i olika sammanhang. I höst släpper hon en bok om prostatan, ”A Cultural Biography of the Prostate”.

Foto Charlotte Perhammar- Den handlar om föreställningar om prostatan och hur vi genom den tänker och pratar om bland annat maskulinitet, sexualitet och att bli äldre. 

En del behandlingar för sjukdomar som drabbar prostatan påverkar även kroppens förmåga till sex: erektion, ejakulation och ibland även lusten. För en del män är dessa förmågor kopplade till manlighet.

- Detta blir för en del svårt att hantera, säger Ericka Johnson. Men prostatabesvär formar även vardagslivet. Till exempel genom hur frekvent man behöver kissa. Och ibland spökar även oron för cancer, inte minst framkallat av PSA-provet som det pratas mycket om. 

Prostatacancer är den allra vanligaste cancerformen för män. Cirka 10 000 personer drabbas varje år, främst män över 70 år. Men oron finns även bland unga män. Och andra prostatabesvär än cancer kan uppkomma i alla åldrar. Men det finns saker som samhället skulle kunna göra för att underlätta för dem som är drabbade.

- En enkel sak som skulle hjälpa de som har svårt att hålla tätt eller som har frekventa behov av att besöka toalett vore att se till att det offentliga rummet har tillräckligt många toaletter. Då skulle man inte behöva känna oro över att hitta en toalett i tid. Dessa bör även ha behållare för att kasta inkontinensskydd eller kateter i - vilket många damtoaletter redan har för bindor. En svårare sak är att se över hur vi i samhället kopplar manlighet, sexualitet och kroppen till vissa idealbilder, avslutar Ericka Johnson.

Hör mer om manlighet, åldrande, sex och prostatan i podcasten Fakultet

Tatuerad man sitter i en soffaMats Ekberg Foto Annelie NorbergI podcasten Fakultet, säsong 3, avsnitt 5 ”Ska jag ta PSA-prov? Om manlighet och prostatan” sätter producenten och programledaren Annelie Norberg fokus på män och deras oro för prostatan. Vi kommer få höra samtal och berättelser om det som man inte gärna pratar om, fast att det har så stor påverkan på mångas vardagsliv.

Hör Ericka Johnson berätta mer om sin forskning om oron för prostatabesvär och dess betydelse.

Möt också tre unga män, Sebastian Karlsson, Edvin Olsson och James Bull, som samtalar om prostatan och om varför man inte pratar om den.

Och hör Mats Ekberg, 60 år, berätta om sig, sin prostata och cancer.

Fakultet från LiU - ett digitalt alternativ till Almedalsveckan, i dina lurar.

Pod

Film

Prostatafilmen

Prostatafilmen är ett resultat av samarbetet mellan LiU-projektet "'Det ständiga gisslet" med forskningsledaren Ericka Johnson och Stockholms Mansmottagning. Finansierat med stöd från Vetenskapsrådet och Linköpings universitet.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.