Fyra nya projekt på Produktrealisering

Fyra nya projekt inom automatiserad design och 11,4 miljoner i färska forskningsanslag. Det nya året kunde inte ha börjat bättre för den nya avdelningen Produktrealisering. Forskningen handlar bland annat om turbiner och solcellsparker.

Porträttbild Krishna Praveen Jonnalagadda. Projekttet för effektivare gasturbiner genomförs i samarbete med företaget Siemens.

Vinnova finansierar

Tre av projekten finansieras av Vinnova och handlar om olika former av automatisering baserad på multidisciplinär optimering (MDO), maskininlärning (ML) och designautomation (DA). Projekten inleddes i slutet av förra året och sträcker sig till slutet av 2023.

AutoFix – Automatisk design av fixturer (4,2 miljoner kronor). Projektet syftar till att öka graden av automation av fixturkonstruktioner genom att integrera digitala verktyg från olika discipliner. Fixtur är konstruktioner för att kontrollera eller fixera olika objekt, till exempel arbetsstycken i en svarv.

d-Light: Designa lätt och snabbt – gröna gasturbiner baserade på innovativa lättviktslösningar (3,4 miljoner kronor). Målet är att med hjälp av designautomation, multidisciplinär optimering och additiv tillverkning minska utvecklingstiden för gasturbiner med 30 procent. Samtidigt ska vikten minska och effektiviteten öka.

• Autokonfig – Automatisk konfigurering av ställverk för solcellsparker (3,0 miljoner kronor). Med med hjälp av AI-teknologi (artificiell intelligens) ska offerering och projektering av ställverk för solcellsparker göras effektivare.

Det fjärde projektet Offertkalkylator för Mobile Miner genomförs i samarbete med gruvutrustningsföretaget Epiroc och har beviljats 0,8 miljoner kronor. Målet är att förbättra ett befintligt projekteringsverktyg så att det kan användas praktiskt för prestanda- och kostnadsbeskrivningar till kunder. En mobile miner är en maskin som används för gruvbrytning.

Detta projekt, som finansieras av Erik Johnsons stiftelse, leds av universitetslektor Johan Persson. I de övriga tre projekten har professor Johan Ölvander och universitetslektor Mehdi Tarkian ledande roller.

Kontakt

Läs mer om LiU:s forskning

Senaste nytt från LiU