14 juni 2018

Fem forskare från Linköpings universitet får dela på 5,8 miljoner kronor från Norrköpings fond för utveckling och forskning. Mest pengar satsar fonden på skolan - Lina Lago får två miljoner för ett projekt som ska handlar om samverkans roll i skolan för att nå högre måluppfyllelse.

Person räknar pengar
Forskarna mätte egoistiskt beteende genom att se hur mycket av en summa pengar som vinnarna respektive förlorarna ville dela med sig av. PATCHARIN SAENLAKON

Lina Lago är universitetslektor och forskar om skola och meningsskapande och hur olika övergångar ges mening av barn och vuxna. Nu tilldelas hon två miljoner kronor för att kunna utveckla och ta fram sätt för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem.

– Ett syfte är att undersöka synen på samverkan - vad är det i det här sammanhanget? Hur förstås det? Vi vill också se hur lärare kan hitta styrkorna i varandras professioner och dra nytta av varandra, säger Lina Lago.Lina Lago         Lina Lago, universitetslektor.
         Foto: David Einar

Projektet ”Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem” beräknas vara färdigt 2021.

Sammanlagt har följande projekt från Linköpings universitet tilldelats medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling:

• Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem
Huvudsökande/projektledare: Lina Lago, universitetslektor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping, tilldelad summa: 2 029 588 kronor

• Att främja mångkulturell gemenskap genom transversella dialoger: Ett följeforskningsprojekt i Norrköpings skolor, Huvudsökande/projektledare: Anna Bredström, universitetslektor, Institutet för forskning om migration, etnicitet och        samhälle (REMESO), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping, tilldelad summa: 1 252 585 kronor

• Äldre människors mediala miljöer, huvudsökande/projektledare: Elisabet Cedersund, professor emeritus, avdelningen för åldrande och social förändring, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Campus Norrköping, tilldelad summa: 1 088 242 kronor


• Ett digitalt Norrköping för alla! Bibliotekets uppdrag att arbeta för digital inkludering i ett samhälle med nya utmaningar, huvudsökande/projektledare: Elin Wihlborg, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, tilldelad summa: 854 100 kronor

• Skadeförebyggande sensorteknik för hästar, huvudsökande/projektledare: Göran Gustafsson, Linköpings universitet, avdelningschef, RISE Acreo AB, tilldelad summa: initialt 100 000 kronor (utveckling och förankring), därefter ytterligare 500 000 kronor (om utvecklad projektidé godkänns av forskningsfondens beredningsgrupp)

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.