03 mars 2021

Att leda utan att vara chef är temat för Lunchklubbens föreläsning den 10 mars.– Det finns ett jätteintresse inom arbetslivet för detta. Allt fler blir ledare utan att formellt vara chefer, säger Mattias Elg som håller i föreläsningen.

man i lektionssal
Professor Mattias Elg.
Han är professor i kvalitetsteknik och föreståndare för HELIX Competence Centre vid LiU, ett forskningscenter som studerar arbetslivet ur olika perspektiv. 
På många arbetsplatser finns det personer med uppdrag att leda och driva frågor, även om de inte har något formellt chefsmandat. Men de ska driva på verksamheten, entusiasmera och engagera sina kollegor. Det kräver förstås ett ledarskap, säger Mattias Elg.
Uppdragen kan handla om en lång rad frågor inom exempelvis juridik, ekonomi eller HR där det finns behov av att driva verksamhetsutveckling – alltifrån hållbarhet till jämställdhet och kvalitet. 
Oftast är personerna som får de här uppdragen inte intresserade av att vara chefer. De drivs inte av ledarskapet i sig utan för en specifik fråga utifrån organisationens behov.
För några år sedan hörde Mjölby kommun av sig till HELIX för att få hjälp med just den här typen av frågor som rörde ledarskap men inte chefskap. 
Det var alltså inte vi forskare som formulerade frågeställningen utan den kom från en kommun som upplevde praktiska problem i takt med att behovet av den här typen av funktioner ökade. Det fanns inte mycket forskat kring detta, konstigt nog, och därmed inte mycket utbildning eller kunskap kring frågorna.
Sedan två år tillbaka erbjuder HELIX därför en uppdragsutbildning riktad till personer som inte är chefer men som har funktioner där kunskap om ledarskap behövs. Parallellt med utbildningen bedrivs även forskning om ledarskapsstrategier. Frågor som lyfts både inom utbildningen och forskningen är bland annat: Vad innebär denna form av ledarskap? Hur ska dessa ledare få legitimitet för sina uppgifter? Vilket mandat har de på sin arbetsplats för att driva en speciell fråga? Hur påverkar otydligheten i ledarrollen relationen med chefer och arbetskamrater? 
Hittills har 140 personer deltagit i utbildningen, både från offentlig och privat sektor men även från fackliga organisationer.
Behovet verkar omättlig eftersom arbetslivet utvecklas allt mer mot att ha personer med funktionsansvar. 
I sin föreläsning på Lunchklubben kommer Mattias Elg att presentera en ”verktygslåda” för att underlätta den här sortens funktioner. Det kan handla om alltifrån att tydliggöra uppdraget tillsammans med chefen till att vara rejält påläst i sakfrågan.
De som lyssnar på föredraget ska få med sig ett antal verktyg, strategier och insikter som förmedlats av våra kursdeltagare, utlovar Mattias Elg.
 

Kontakta oss för att veta mer

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.