19 april 2021

Robotgräsklippare blir ett allt vanligare inslag i våra trädgårdar. Nya modeller lanseras varje år med fler och fler funktioner och tekniska specifikationer. Men hur ser marknaden ut för återtillverkade robotgräsklippare? Finns det efterfrågan och acceptans bland köpare? Det reder forskarna vid Linköpings universitet ut i en ny studie.

En man lagar robotgräsklippare

Sveriges tillverkningsindustri är idag uppbyggd efter en linjär modell av produkt- och materialflöden, trots behovet av mer cirkularitet där resurser och material kan återanvändas. Dessutom finns det även tveksamhet från konsumenternas sida till att använda återtillverkade produkter.

Återtillverkningen är relativt outvecklad inom elektronikbranschen. Det behövs bättre incitament för att få konsumenter att lämna in sina använda elektronikprodukter. Utbudet av återtillverkade robotgräsklippare är nästan obefintligt trots att försäljningen av självgående gräsklippare ökar varje år.

I en ny studie vid Linköpings universitet har forskarna studerat konsumentens attityd och kunskaper om återtillverkade robotgräsklippare. Studien visar att köparens kunskap om och acceptans för återtillverkade produkter är en oerhört viktigt faktor för att nå ett mer hållbart samhälle. 

–  Konsumenternas acceptans och begränsade kunskap av återtillverkade produkter är en barriär för övergången till en cirkulär ekonomi, säger Daan Kabel, forskare vid Linköpings universitet. 

Studien är baserad på svar från 118 svenska konsumenter som nyligen hade köpt robotgräsklippare och från  konsumenter i en privat Facebookgrupp om robotgräsklippare. 

 Det är intressant att studera just en robotgräsklippare eftersom det är en komplex produkt med många tekniska komponenter. Konsumenter värderar hög prestanda, prissänkningar och produktens livslängd, berättar Daan Kabel. 

Forskningen ger även vägledning för hur företag kan förbättra sin marknadsföring och affärsmodeller för att öka återtillverkningen.  En slutsats är att det är viktigt att skapa relationer med konsumenter. Det är konsumenten som ansvarar för återlämning, köp och underhåll av den återtillverkade produkten.  Man behöver även göra det enklare för konsumenter att lämna tillbaka sina använda produkter som möjliggöra köp av återtillverkade produkter genom t ex bättre marknadsföring.

En kortare version av undersökningen presenteras i en tidigare publicerad konferenspublikation. Detta presenterades på den 27:e konferensen om Life Cycle Engineering och fick pris som bästa publikation.

 

Läs vetenskapliga artiklar här

Omslag för publikation ''
Daan Kabel, Simon Ahlstedt, Mattias Elg, Erik Sundin (2020)

Procedia CIRP , s.79-84 Vidare till DOI

Fakta om robotgräsklippare och tillverkaren Husqvarana

År 2017

nåddes milstolpen 1 000 000 sålda robotgräsklippare av Husqvarna

År 1995

togs i bruk den första automatiska gräsklipparen av företaget Husqvarna.  

Husqvarna

Studien är utfört i samarbete med Husqvarna som undersöker möjlighetenatt börja återtillverka robotgräsklippare.

Kontakt

Organisation

Mer om återtillverkning

Senaste nytt från LiU

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.