Fotografi av Sofia Hamberg

Sofia Hamberg

Adjungerad universitetsadjunkt

Jag arbetar som adjungerad adjunkt och delar min arbetstid mellan att undervisa i samhällskunskapsdidaktik på LiU och arbete som gymnasielärare. Jag handleder också examensarbeten och är ansvarig för VFU-kurser.

Lärare i samhällskunskapsdidaktik

Kollegor

Organisation