28 oktober 2021

Stefan Jonsson vid Linköpings universitet får ett av de tolv bidrag som Vetenskapsrådet delar ut till konstnärlig forskning. I fokus för forskningsprojektet står människans kollektiva handlande.

Folk i staden. Bild tagen ovanfrån.
Orbon Alija

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Remeso, Institutionen för kultur och samhälle, ska i projektet samarbeta med konstnären och forskaren Anna Ådahl.

Tillsammans ska de undersöka kollektivt handlande och kollektiva rörelser, som exempelvis den auktoritära populism som vuxit i flera länder samt de demokratiska protester som vuxit fram i samband med bland annat klimatfrågan. Porträttbild på Stefan Jonsson som medverkar i Fakultet Essä.Projektet kommer också att undersöka den digitala infrastruktur som möjliggör dessa former av ny mobilisering, men även underlättar övervakning och styrning av ett kollektivt beteende.

Projektet "Kollektivt handlande i en postdigital era: Konstens insikter om protest, auktoritär populism, migration och datorsimulerade folkmassor" planeras att redovisas som bland annat installationer och essäer. 

I denna utlysning har Vetenskapsrådet  totalt beviljat 43 miljoner kronor till konstnärlig forskning för åren 2021–2024. 


Kontakt

Relaterat innehåll

LiU-professor prisas för sina essäer

Världen ser väldigt annorlunda ut beroende på vem man är och vilken bakgrund man har. I boken ”Där historien tar slut” analyserar Stefan Jonsson maktförhållanden i dagens globala värld. För det prisas han med Gerard Bonniers essäpris 2021.

Porträtt av Ola Larsmo, mot blå himmel och med Moa Martinson-skulpturen i bakgrunden.

Författaren Ola Larsmo blir gästprofessor i Moa Martinsons namn

Hur kan romaner användas för att upptäcka oväntade sidor av historien? Och hur kan vi motverka historieförfalskning? Det är några av de frågor som står i fokus för Ola Larsmo när han blir gästprofessor i Moa Martinsons namn.

Händer i rad som alla håller i telefoner.

Medel till forskning om digitala infrastrukturers påverkan

Samhället blir alltmer digitalt. Hur påverkar det människors uppfattningar och idéer om makt och suveränitet, gemenskap och medborgerligt inflytande? Det ska forskare studera i ett nytt projekt som får 4,3 miljoner kronor från flera finansiärer.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.