28 oktober 2021

Stefan Jonsson vid Linköpings universitet får ett av de tolv bidrag som Vetenskapsrådet delar ut till konstnärlig forskning. I fokus för forskningsprojektet står människans kollektiva handlande.

Folk i staden. Bild tagen ovanfrån.
Orbon Alija

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Remeso, Institutionen för kultur och samhälle, ska i projektet samarbeta med konstnären och forskaren Anna Ådahl.

Tillsammans ska de undersöka kollektivt handlande och kollektiva rörelser, som exempelvis den auktoritära populism som vuxit i flera länder samt de demokratiska protester som vuxit fram i samband med bland annat klimatfrågan. Porträttbild på Stefan Jonsson som medverkar i Fakultet Essä.Projektet kommer också att undersöka den digitala infrastruktur som möjliggör dessa former av ny mobilisering, men även underlättar övervakning och styrning av ett kollektivt beteende.

Projektet "Kollektivt handlande i en postdigital era: Konstens insikter om protest, auktoritär populism, migration och datorsimulerade folkmassor" planeras att redovisas som bland annat installationer och essäer. 

I denna utlysning har Vetenskapsrådet  totalt beviljat 43 miljoner kronor till konstnärlig forskning för åren 2021–2024. 


Kontakt

Relaterat innehåll

LiU-professor prisas för sina essäer

Världen ser väldigt annorlunda ut beroende på vem man är och vilken bakgrund man har. I boken ”Där historien tar slut” analyserar Stefan Jonsson maktförhållanden i dagens globala värld. För det prisas han med Gerard Bonniers essäpris 2021.

Porträtt av Ola Larsmo, mot blå himmel och med Moa Martinson-skulpturen i bakgrunden.

Författaren Ola Larsmo blir gästprofessor i Moa Martinsons namn

Hur kan romaner användas för att upptäcka oväntade sidor av historien? Och hur kan vi motverka historieförfalskning? Det är några av de frågor som står i fokus för Ola Larsmo när han blir gästprofessor i Moa Martinsons namn.

Händer i rad som alla håller i telefoner.

Medel till forskning om digitala infrastrukturers påverkan

Samhället blir alltmer digitalt. Hur påverkar det människors uppfattningar och idéer om makt och suveränitet, gemenskap och medborgerligt inflytande? Det ska forskare studera i ett nytt projekt som får 4,3 miljoner kronor från flera finansiärer.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.