25 april 2022

Den kvinnliga rösten är temat för Den akademiska damkören Linnea som i år firar sitt 25-årsjubileum. Jubileet uppmärksammas under hela året, närmast med jubileumskonsert och damkörsfestival.

Den akademiska damkören Linnea
Daniel Häggmyr

Den akademiska damkören Linnea bildades 1997 och består idag av cirka 50 korister med en repertoar av blandad musik för framför allt fyrstämmig damkör. Sedan 2009 är Merete Ellegaard körens dirigent.

Bland körens återkommande traditioner finns luciatåg i december, välgörenhetskonserten ”Ett knippe kvinnokamp” den 8 mars till förmån för Linköpings tjej- och kvinnojourer.
Kören håller egna konserter varje läsår och framträder också ibland vid konserten under den akademiska högtiden och under höstens studentmottagningsperioden tillsammans med broderkören Linköpings Studentsångare. 

Festival och maratonkonsert

Årets jubileumskonsert äger rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping den 7 maj då man hyllar det som gör kören till det fantastiska instrument det är, nämligen koristerna och deras röster. Konserten är inspirerad av koristernas egna berättelser och hedrar också framstående kvinnor och deras musikaliska verk.

Under Kristi himmelfärdshelgen står Linköping värd för en stor damkörsfestival där damkörer från hela Sverige och även Danmark deltar. Festivalen avslutas den 28 maj med maratonkonsert med inslag från de deltagande körerna. En kväll för inspiration och hyllning till den kvinnliga rösten i körform.

Foto: Daniel Häggmyr

Bli en del av LiU:s musikliv

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.