63 miljoner till fem nya FoES-projekt

Nu har Energimyndigheten beslutat om forskningsprojekten i FoES etapp 2, från 2020 till 2024.

Svenska sedlar och mynt, sedda uppifrån.

Fem projekt omfattande 13 doktorandtjänster beviljas sammanlagt drygt 63 miljoner kronor för de fyra åren.

Beviljade projekt:

Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn; KTH, SLU och Uppsala universitet. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte.

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri; KTH och LiU. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, varav två vid KTH och en vid LiU.

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil; Chalmers, LiU och Lunds universitet. 15,4 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid vardera lärosäte.

Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät; Chalmers, RISE och Högskolan Väst. 10,5 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid Chalmers och en vid RISE (som är inskriven vid Högskolan Väst).

Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer; Lunds universitet och LiU. 9,8 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte. 

Läs mer:

Hållbara städer i fokus - 63 miljoner till tvärvetenskaplig forskning

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll