20 augusti 2020

Nu har Energimyndigheten beslutat om forskningsprojekten i FoES etapp 2, från 2020 till 2024.

Svenska sedlar och mynt, sedda uppifrån. Energimyndigheten satsar 63 miljoner på nya projekt inom FoES.

Fem projekt omfattande 13 doktorandtjänster beviljas sammanlagt drygt 63 miljoner kronor för de fyra åren.

Beviljade projekt:

Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn; KTH, SLU och Uppsala universitet. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte.

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri; KTH och LiU. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, varav två vid KTH och en vid LiU.

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil; Chalmers, LiU och Lunds universitet. 15,4 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid vardera lärosäte.

Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät; Chalmers, RISE och Högskolan Väst. 10,5 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid Chalmers och en vid RISE (som är inskriven vid Högskolan Väst).

Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer; Lunds universitet och LiU. 9,8 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte. 

Läs mer:

Hållbara städer i fokus - 63 miljoner till tvärvetenskaplig forskning

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.