20 augusti 2020

Nu har Energimyndigheten beslutat om forskningsprojekten i FoES etapp 2, från 2020 till 2024.

Svenska sedlar och mynt, sedda uppifrån.
Energimyndigheten satsar 63 miljoner på nya projekt inom FoES.

Fem projekt omfattande 13 doktorandtjänster beviljas sammanlagt drygt 63 miljoner kronor för de fyra åren.

Beviljade projekt:

Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn; KTH, SLU och Uppsala universitet. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte.

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri; KTH och LiU. 13,8 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, varav två vid KTH och en vid LiU.

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil; Chalmers, LiU och Lunds universitet. 15,4 miljoner kronor. Tre doktorandtjänster, en vid vardera lärosäte.

Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät; Chalmers, RISE och Högskolan Väst. 10,5 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid Chalmers och en vid RISE (som är inskriven vid Högskolan Väst).

Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer; Lunds universitet och LiU. 9,8 miljoner kronor. Två doktorandtjänster, en vid respektive lärosäte. 

Läs mer:

Hållbara städer i fokus - 63 miljoner till tvärvetenskaplig forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.