27 april 2021

Drygt 45 000 personer har antagits till sommarkurser på landets lärosäten, en ökning med nio procent jämfört med sommaren 2020. På Linköpings universitet är det grundkurs i AI som lockat flest deltagare. Men fortfarande är många kurser öppna för sen anmälan.

Magnus Johansson
Antalet sommarkurser på landets lärosäten har blivit fler, i år finns 661 kurser att välja mellan, nio procent fler än förra året.

Grundkurs i AI är den kurs på Linköpings universitet där flest deltagare antagits. Men också grundkurs i arbetsrätt, grunden i ekonomisk familjerätt, innovation och entreprenörskap, ledarskap och organisation, projektledning och retorik är kurser som lockat många deltagare.

Av antagna i landet som helhet, är det åldersgruppen upp till 24 år som ökar mest, 24 procent fler i den ålderskategorin har antagits i år jämfört med sommaren 2020.
En förklaring kan vara att pandemin slagit hårt mot arbetsmarknaden och det är svårare att få sommarjobb. Sommarkurser ger rätt att söka studiemedel från CSN.

Regeringen har också föreslagit satsningar i vårändringsbudgeten inom utbildningsområdet. Bland annat 130 miljoner kronor för sommarkurser 2021, motsvarande 6 000 sommarkursplatser och 50 miljoner kronor för studiemedel.

Det finns fortfarande cirka 400 sommarkurser som är öppna för sen anmälan på Antagning.se

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.