18 december 2023

I dagens affärsvärld tänker vi ofta på processledning som något som stora företag använder. Men små och medelstora företag, även kallade SMEs, är faktiskt mycket viktiga för vår globala ekonomi. De står inför liknande utmaningar som de stora företagen, fast med färre resurser. Priscilla Navarro försöker i sin forskning förstå hur SMEs kan använda processledning som en strategisk fördel.

Priscilla Navarro. Priscilla Navarro håller i sin doktorsavhandling. Teiksma Buseva

SMEs utgör ryggraden i den globala ekonomin och representerar en mångfald av branscher samt spelar en avgörande roll i skapandet av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Precis som deras större motsvarigheter måste SMEs navigera den ständigt föränderliga företagsmiljön och svara effektivt på marknadens krav.

– Processledning, som traditionellt förknippats med operativt stöd, har ofta betraktats i termer av en avvägning mellan operativ effektivitet och strategisk flexibilitet i organisationer. Jag tror att den strategiska potentialen av processledning har försummats, säger Priscilla Navarro.

I sin forskning försöker Priscilla Navarro svara på två viktiga frågor. Den första frågan undersöker de grundläggande principerna inom processledning och deras bidrag till förståelsen av dess strategiska roll. Den andra frågan granskar hur SMEs, som kännetecknas av sina unika villkor och begränsningar, kan  använda  och anpassa processledning till sin strategiska fördel.

Hennes forskning visar att processledning kan hjälpa SMEs på ett smart sätt. I stället för att använda processledning överallt, kan de fokusera på de aktiviteter som ger dem en fördel gentemot konkurrenterna. Genom att koppla dessa aktiviteter till sina strategiska mål blir det lättare att se vad de behöver förbättra. På det här sättet kan SMEs använda processledning som ett verktyg för att bli bättre än sina konkurrenter.

I dagens marknad måste organisationer kunna reagera på sina affärsmiljöer och hantera inte bara kundkrav utan även samhällets krav. Företags överlevnad beror på deras flexibilitet att möta dessa utmaningar bättre än sina konkurrenter. Processledning kan stödja strategiska mål som miljömässig hållbarhet genom att tillhandahålla en struktur där det strategiska målet implementeras i operativa mål som är mer uppnåeliga och lättare att följa upp för företaget. Dessutom minskar användningen av processledning sårbarheten för företagen genom att säkerställa att förmågorna som genererar konkurrensfördelar är baserade på organisationen i stället för individerna.

Priscilla Navarro. Foto Teiksma Buseva

– Till exempel, om en anställd lämnar företaget finns det ingen som kan utföra aktiviteterna och risken för att förlora konkurrensfördelen och kunskapen finns. Med processhantering går aktiviteterna från individnivå till organisationsnivå och hjälper dem att behålla dessa förmågor över tiden och uppnå de strategiska målen," förklarar Priscilla Navarro.

Priscilla Navarros forskning ger nya insikter om hur SMEs kan använda processledning för att bli mer konkurrenskraftiga. Hennes arbete är ett steg mot att förstå hur små och medelstora företag kan lyckas i dagens affärsvärld.

Tre viktiga steg

1

Identifiera aktiviteter som skiljer er från era konkurrenter och som är svåra att återskapa.

2

Avgör vilka av dessa aktiviteter som är mest betydelsefulla och vilka som ingår i repetitiva processer som borde "bara fungera".

3

Utveckla processer, sätt mål och mätvärden för dem som är i linje med din organisations mål.

Kontakt

Läs mer om vår forskning för konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Organisation