16 mars 2023

Ämnesplanerna för gymnasiet är släppta på remiss och fram till och med den 23 mars kan man läsa och komma in med synpunkter. Flera webbinarier och digitala träffar anordnas för dem som är intresserade av att svara på remissen. 

Videomöte på dataskärm med kaffekopp bredvid dator.
Chris Montgomery, Unsplash

Den 20 mars bjuder CETIS in dig som är lärare i inriktningskurser eller Teknik 1 på Teknikprogrammet att delta i en digital träff där du får möjlighet att lyssna till Gunilla Rooke, undervisningsråd på Skolverket. Gunilla kommer bland annat belysa vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna innebär och beskriva processen med utveckling av ämnesplaner och ny programstruktur.
Under träffen kommer det ges tid för samtal om ämnesplanerna i grupper. Grupperna kommer baseras på de digitala nätverk som drivs i samverkan mellan CETIS och ett antal lärare runt om i landet som är nätverksledare.

Program 20 mars 

15:30 CETIS hälsar välkommen

15:35 Gunilla Rooke, Skolverket, om remissen för ämnesplaner och programstruktur

16:00 Samtal i grupper:

-Teknik 1
-Design och produktutveckling
-Samhällsbyggande och miljö
-Teknikvetenskap
-Produktionsteknik -Informations- och medieteknik

16:30 Återkoppling från grupperna och samtal i stora gruppen. 

Förberedelse:

Titta igenom de ämnesplaner du är intresserad av i förväg. De finns att läsa på Remiss för nationella högskoleförberedande program - Skolverket. Håll också utkik på CETIS hemsida, några av nätverken kommer genomföra förberedande träffar med samtal om inriktningarnas ämnesplaner.Här finns mer information på Skolverkets hemsida.

Remiss gällande ämnesplaner

Anmälan:

Anmäl dig på följande länk senast torsdag 16/3:

Digital träff angående ny ämnesplaner för teknikprogrammet

En möteslänk skickas ut till alla anmälda via mail senast samma dag som träffen genomförs.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.