27 januari 2022

På torsdagen presenterade Max Bäck sitt examensarbete – från ett hotellrum i Kroatien dessutom – och på måndagen började han sitt nya, fasta jobb. Nu är han med och leder miljöarbetet i ett stort svenskt verkstadsföretag. En bra övergång från skola till yrkesliv, tycker han själv.

Max Bäck och bygghiss från Alimak.
Max Bäcks beräkningar av koldioxidutsläppen har ett dubbelt syfte. Dels blir det en sorts varudeklaration som kommuniceras till kunderna, dels blir det en drivkraft för lägre utsläpp i framtiden. Till vänster en av de bygghissar som Alimak Group tillverkar.

Stora skillnader

I masteruppsatsen Generating Product-Service Design Improvements from a Climate Impact and Energy Use Perspective Using Life Cycle Assessment – The case of Vertical Access Equipment utreder Max Bäck och medförfattaren Vishnu Teja Tirumalasetty vilken klimatpåverkan tre olika hissar och en så kallad BMU (Building Mainenance Unit) från företaget Alimak Group har.

Två personer med munskydd i fabrik.På besök i Alimak Groups spanska fabrik.

Med livscykelanalyser har Max och Vishnu dels räknat ut hur stora koldioxidutsläppen är med nuvarande tillverkning och service, dels hur olika förbättringsåtgärder skulle kunna minska klimatavtrycket. Och det är inga små skillnader – 32 procent mindre växthusgaser där skillnaden är som minst och 68 procent där den är som störst.

- Gör man rätt förändringar och hittar kunder som är beredda att betala lite extra, kan man på sikt komma ner mot noll. Men är en enorm omställning och kommer i så fall att ta tid, säger Max Bäck som läste programmet Industriell ekonomi på LiU.

Första frågan

En viktig slutsats i uppsatsen är att olika åtgärder är olika effektiva för olika produkter. Det är inte så enkelt som att material och transporter betyder mest i samtliga fall. För någon produkt rekommenderas i första hand högre effektivitet i användningen, för en annan längre livslängd och för en tredje återtillverkning och användning av återvunna material.

Max Bäck håller föredrag för medarbetare på Alimak.Föredrag för medarbetare på Alimak.

För servicehissar till vindkraftverk är det underhållet som är mest kritiskt. Ju kortare och effektivare servicen kan göras, desto mindre blir klimatpåverkan. Alternativt kan servicen kanske automatiseras eller digitaliseras.

- Är det en människa som utför servicen måste vindkraftverket stoppas under tiden, och då måste energin produceras någon annanstans. Det här var ett ganska överraskande resultat och något vi inte hade räknat med från början, säger Max Bäck.

Examensarbetet är genomfört inom ramen för forskningsprogrammet Mistra REES, som leds från LiU och bedriver forskning inom cirkulär ekonomi. Efter ett par månader fick Max en första förfrågan om han var intresserad av att börja jobba på Alimak Group efter examen.

Tips till andra

Sedan följde diskussioner fram och tillbaka via mejl innan han till slut tackade ja till erbjudandet. Bland annat ville han försäkra sig om att företaget verkligen menar allvar med sitt miljöarbete. När exjobbet presenterades digitalt var Max Bäck på semester, därav hotellrummet, och några dagar senare började han sin nya anställning.

- Jag började jobba i oktober. Det blev en väldigt skön övergång från plugg till jobb, konstaterar han.

Hiss för underhåll i vindkraftverk.Hiss för underhåll i vindkraftverk. Här är tiden för underhåll kritisk ur miljösynpunkt.

På Alimak Group har Max titeln ”lead engineer sustainability” (ungefär ”ansvarig hållbarhetsingenjör”) och rapporterar direkt till den tekniska chefen i företagsledningen. Uppdraget är, enkelt uttryckt, att fortsätta arbetet från LiU - på sikt ska samtliga Alimaks Groups produkter klimatberäknas och möjliga förändringar bedömas.

Hittills har arbetet fört Max till Alimak Groups fabriker i Tyskland, Spanien och Skellefteå. Spännande, förstås.

- Inte minst Skellefteå är intressant på grund av närheten till de stora satsningarna på fossilfritt stål som görs där uppe. Det betyder korta transporter i framtiden.

Du är ung och nyexaminerad och har direkt fått en ledande roll i miljöarbetet i ett stort verkstadsföretag. Hur fungerar det?

- Jag har tagits emot väldigt bra. De enskilda fabrikerna har jobbat med det här tidigare men inte i lika stor utsträckning. Nu har företaget fört upp arbetet på en gemensam, central nivå. Fabrikerna blir också oftast glada då jag kommer och presenterar en tydlig väg att gå där jag kommer ha en stödjande roll. Gissningsvis hade folk inte varit lika positiva om man ställt diverse krav utan att ha en tydlig handlingsplan.

Har du något tips till andra som ska göra exjobb?

- Ja, försök hitta något som du verkligen är intresserad av, det är ett stort arbete som tar lång tid. Försök sedan hitta ett företag med samma inriktning och behov. Och ha sedan tät kontakt med företaget, speciellt i början, så att du vet att det ni jobbar med verkligen är vad företaget behöver.

 

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.