24 april 2024

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping. 

Rekryteringen av ny universitetsdirektör har pågått under våren och det har varit en grundlig process med flera mycket kvalificerade kandidater.

– Jag ser verkligen fram mot att återvända till Östergötland och uppdraget som universitetsdirektör vid LiU. Min drivkraft och engagemang har under hela mitt yrkesverksamma liv funnits inom samhällssektorn och där har universitetet en viktig roll. LiU är en spännande organisation i en expansiv och innovativ region, säger Anna Thörn. 

Bild på LiU:s nya universitetsdirektör.
"Det är med ödmjuk nyfikenhet jag kliver in i ett samhällsviktigt och spännande uppdrag", säger Anna Thörn.

Utbildad lärare

I grunden är Anna Thörn utbildad lärare och har även genomgått rektorsprogrammet. På senare år har hon även byggt på med utbildning inom kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling. Att få möjligheten att, tillsammans med organisationen, driva förändringsarbete som utmanar invanda mönster och strukturer lockade henne till att tacka ja till tjänsten.

– Uppdraget som universitetsdirektör vid LiU har väckt min nyfikenhet tidigare, och när möjligheten kom upp på nytt var det självklart att tacka ja. Det är med ödmjuk nyfikenhet jag kliver in i ett samhällsviktigt och spännande uppdrag.

Lång erfarenhet

Jan-Ingvar Jönsson som lett rekryteringen lägger särskild vikt vid att Anna Thörn har lång erfarenhet av att vara chef och ledare från flera olika komplexa organisationer på en hög administrativ nivå.

– Jag är väldigt glad att Anna Thörn sökte och tackade ja till tjänsten. Många som har arbetat med henne vittnar om att hon är en chef som genom tillitsbaserat ledarskap stimulerar till engagemang, ansvarstagande och förändringsarbete.

Även om vi två inte tidigare har arbetat ihop har vi känt till varandra genom olika samarbetsytor där LiU är delaktig, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

– Hon har precis de kvalifikationer som vårt universitet behöver för att ta viktiga steg in i framtiden och göra verklighet av LiU:s vision, med mod att tänka fritt och göra nytt.
Universitetsdirektören ingår i universitetsledningen som utgör den gemensamma strategiska och operativa ledningen för universitetet. I uppdraget ingår också att vara chef för Universitetsförvaltningen som är en förvaltning med cirka 690 medarbetare. Anna Thörn som bor i Sankt Anna, Söderköpings Kommun, och tillträder tjänsten den 15 augusti.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.