Utbilda dig hos Barnafrid i höst!

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället och arbetar du med barn så innebär det att du möter barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under hösten arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn. Välkommen med din anmälan!

Evenemang och konferenser hösten/vintern 2021-2022

Barnafrid Talks: Tjejer med begränsad kriminalitet – utvecklingspsykologiska aspekter av normbrytande beteende

Azadé Azad är forskare i psykologi och legitimerad lärare, och jobbar som forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och vid Statens institutionsstyrelse. Azad kommer att presentera resultaten från de studier som rör tjejer och unga kvinnor som begått brott och utvecklingspsykologiska utmaningar de upplever i interpersonella relationer, däribland familj, vänner och skola, samt hur identitetsutveckling och vägarna in i brottslighet hänger samman.

Börjar 13 juni 2023 kl. 15.30
Slutar 13 juni 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Barnafrid Talks: Våldsutsatthet och tandhälsa - hur och varför hänger det ihop?

Therese Kvist är specialisttandläkare i barn-ungdomstandvård och forskar inom barnskyddsfrågor samt kariesprevention hos förskolebarn på Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan. På Barnafrid Talks kommer hon att presentera en översikt kring aktuell kunskap och erfarenhet om tandhälsa och tandvård relaterat till våldsutsatthet samt lyfta möjligheter och utmaningar gällande samverkan mellan professioner.

Börjar 05 september 2023 kl. 15.30
Slutar 05 september 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Webbinarium: Socialtjänsten och Lex lilla hjärtat

Vad ska socialtjänsten tänka på inför vårdens upphörande utifrån bestämmelserna i Lex lilla hjärtat? Barnafrid bjuder in Socialstyrelsen för att få svar på det. Under webbinariet kommer yrkesverksamma få en kort genomgång av bestämmelserna och få en presentation av det stöd som tagits fram. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Börjar 19 september 2023 kl. 13.30
Slutar 19 september 2023 kl. 15.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Nätverksträff Barnahus och barnskyddsteam: Nationella strategin om våld mot barn

Tema: Nationella strategin om våld mot barn. 4 oktober för samtliga inom barnahusverksamheterna 5 oktober parallella spår för Barnahussamordnare och BarnskyddsteamProgram och länk till anmälan kommer.

Börjar 04 oktober 2023 kl. 09.00
Slutar 05 oktober 2023 kl. 16.00
Plats
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafrid Talks: När förskolan möter hedersrelaterat förtryck och våld

Devin Rexvid, universitetslektor föreläser om sin senaste forskning som har tittat på hur förskolepersonalen hanterar konkurrerande föreställningar och normer. Forskningen har också undersökt hur mödrar hanterar, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande föreställningar och normer och den konflikt som kan uppstå mellan förväntningar från gruppen och de uppställda förväntningarna från samhället. Vilka erfarenheter ser personal i förskolan om mödrarnas behov?

Börjar 05 december 2023 kl. 15.30
Slutar 05 december 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Barnafridskonferensen 2024: Aldrig våld. Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling. 

Nu är det dags att göra plats i din kalender för Barnafridskonferensen 2024. Denna gång ses vi på plats i Linköping. Under två dagar bjuder vi på en mängd inspirerande och kunskapsfyllda föreläsningar som utgår från de olika delarna i den kommande nationella strategin om våld mot barn. Mer information kommer längre fram.

Börjar 24 januari 2024 kl. 09.00
Slutar 25 januari 2024 kl. 16.00
Plats Linköping Konsert & Kongress
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Utbildningar och kurser

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU