Utbilda dig hos Barnafrid i höst!

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället och arbetar du med barn så innebär det att du möter barn som utsatts för våld eller övergrepp. 

Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under hösten arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn. Välkommen med din anmälan!

Evenemang och konferenser hösten/vintern 2021-2022Visa/dölj innehåll

Unga som lever med våld i sina kärleksrelationer -Våldets uttryckssätt och utmaningar gällande stöd

Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Carolina forskar om barn och unga i utsatta livssituationer, med särskild fokus på barn och unga som lever med våld och övergrepp i sina nära relationer.

Börjar 05 oktober 2021 kl. 15.30
Slutar 05 oktober 2021 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt

Nätverksträff för Barnahus och Barnskyddsteam

Tema: Det nya barnfridsbrottet. Under dagen får du ta del av föreläsningar om vad som har hänt sedan barnfridsbrottet blev lag i juli, hur barn påverkas av att bevittna våld, den särskilda företrädarens roll och ett panelsamtal om hur det nya brottet påverkar verksamheten. Målgrupp: Alla inom Barnahus och Barnskyddsteam

Börjar 07 oktober 2021 kl. 09.30
Slutar 07 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Nätverksträff för Barnahussamordnare

Tema: Det nya barnfridsbrottet.  Under dagen får du ta del av föreläsningar om våld i nära relation och barns rätt till skydd och stöd. Dessutom arbetar vi i grupper och diskuterar hur barnfridsbrottet påverkar arbetet inom Barnahus.   Målgrupp: Barnahussamordnare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Symposium om Sveriges Barnskyddsteam

Tema: Kvalitets- och vidareutveckling av Barnskyddsteam.   Dagen bjuder på föreläsningar om våld mot barn och dess konsekvenser, aktuell forskning om processutveckling av hälso- och sjukvården, samt internationella exempel på hur verksamheten inom barnskyddsteam kan organiseras. Föreläsningarna ges på engelska.   Målgrupp: 1. Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. 2. Beslutsfattare, verksamhetsutvecklare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 10.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Laura Korhonen
013-28 11 81

Nätverksträff för BUP & Första linjen - Små barn och trauma/PTSD

Syftet med dagen är att sprida forskningsbaserad kunskap om bedömning och behandling vid symtom efter våldsutsatthet/PTSD hos små barn inom barnpsykiatrisk verksamhet. Föreläsningen är öppen för yrkesverksamma som arbetar med eller vill lära sig mer om psykiatrisk vård för våldsutsatta och traumatiserade små barn/förskoleåldern. Fördjupning valbar under eftermiddagen. Se mer under anmälan.

Börjar 21 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 21 oktober 2021 kl. 12.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Poa Samuelberg
013-28 13 23

 #Enfrågaomheder - för dig som är chef i Barnahusverksamhet 

Save the date! Lunch till lunch-utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information om innehåll och anmälan kommer längre fram. 

Börjar 08 december 2021 kl. 13.00
Slutar 09 december 2021 kl. 12.15
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafridskonferensen 2022

Barnafridskonferensen 2022 kommer att göra en djupdykning i hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär. Men vi vill också diskutera vad yrkesverksamma som möter barn kan göra för att förhindra utsatthet, och för att lindra konsekvenserna för de som drabbats. Under två dagar fyllda med kunskap kommer vi att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn. 

Börjar 26 januari 2022 kl. 09.30
Slutar 27 januari 2022 kl. 15.00
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99
Jannes Grudin
013-28 25 94
Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Utbildningar och kurserVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll