Utbilda dig hos Barnafrid i höst!

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället och arbetar du med barn så innebär det att du möter barn som utsatts för våld eller övergrepp. 

Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under hösten arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn. Välkommen med din anmälan!

Evenemang och konferenser hösten/vintern 2021-2022 Visa/dölj innehåll

Barnafrid Talks: Livsloppsperspektiv på våld – från barndom till ålderdom 

På senare år har det också kommit forskning som visar att våld i barndomen är tydligt kopplat till våldsutsatthet bland äldre personer.  Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och leder forskningsprojektet REAGERA: Responding to Elder Abuse in GERiAtric care som bedrivs från Linköpings Universitet. På barnafrid Talks kommer Johanna Simmons berätta om resultaten från REAGERA-studien och en del annan forskning som visar på vikten av att ha ett livsloppsperspektiv i arbetet mot våld.

Börjar 04 oktober 2022 kl. 15.30
Slutar 04 oktober 2022 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26
Josefin Carlsson
013-28 89 74

Webbinarium: Förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 

Den 1 /8 införs ny lagstiftning som skärper synen på våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Barnafrid bjuder in till digital föreläsning med Emelie Källfelt, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum där hon berättar mer om den nya lagstiftningen och vad den innebär. Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom rättväsendet, men också till dig inom socialtjänst samt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med nya lagstiftningen.

Börjar 05 oktober 2022 kl. 14.00
Slutar 05 oktober 2022 kl. 15.30
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Nätverksträff BUP och första linjen: Hälsa ochasylprocess hos barn på flykt

Välkommen på nätverksträff för personal i BUP och Första linjen samt yrkesverksamma med intresse av kunskapsfältet. Temat är hälsa och asylprocess hos barn på flykt. Nätverksdagen är kostnadsfri. Anmäl dig senast onsdag den 4 oktober, 2022. Program kommer inom kort. 

Börjar 11 oktober 2022 kl. 13.00
Slutar 11 oktober 2022 kl. 16.45
Plats Online via Zoom
Kontakt Poa Samuelberg
013-28 13 23

Nätverk för barnahus och barnskyddsteam

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för samtliga barnahusverksamheter och barnskyddsteam med temat krisstöd, kvalitetsarbete utifrån samverkan och barnfridsbrottet.

Börjar 18 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 19 oktober 2022 kl. 15.00
Plats Linköping
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99
Gabriel Otterman
013-28 58 94

Nätverksträff för socialtjänsten

Nätverksträff för socialtjänsten med temat: Axplock av aktuella metoder som används i Sverige, erfarenhetsutbyte av att arbeta med insatser samt nedslag i forskning kring barn och våld. Hela programmet finns i anmälningslänken.

Börjar 27 oktober 2022 kl. 09.00
Slutar 27 oktober 2022 kl. 15.30
Plats Online
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Barnafrid Talks: Barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse

Marie Ahlvik är operationstandsköterska, sjuksköterska och barnmorska och arbetar sedan januari 2022 som utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. I arbetet som barnmorska har Marie bland annat arbetat med frågor gällande orosanmälningar och barn som riskerar att fara illa. På Barnafrid Talks kommer Marie berätta om sin forskning gällande barnmorskors upplevelser av att identifiera barn med risk att utsättas för försummelse. 

Börjar 01 november 2022 kl. 15.30
Slutar 01 november 2022 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26
Elin Lindsmyr
013-28 23 34

Nätverksträff för ideella krafter

Alla vi som träffar barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många av dem söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja de unga. Barnafrid och Childhood bjuder in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med temat: Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och skyddat boende.

Börjar 10 november 2022 kl. 09.00
Slutar 10 november 2022 kl. 12.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Barnafrid Talks: Den sociala barnavården och våldsutsatta barn och unga

Hanna Linell är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet och disputerade 2017 med en avhandling om ansökningar om vård enligt LVU för våldsutsatta ungdomar. På Barnafrid Talks kommer Hanna att presentera forskning om våldsutsatta barn och unga med särskilt fokus på processen att berätta om våldsutsatthet och söka stöd och skydd och hur yrkesverksamma kan möta upp barn och unga i denna process.

Börjar 06 december 2022 kl. 15.30
Slutar 06 december 2022 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26
Josefin Carlsson
013-28 89 74

Slutkonferens för Efter våldet: Rättigheter för barn på skyddat boende

Barnafrid, Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs kyrkliga stadsmission har under två års tid tagit fram en modell som pilottestats och utvärderas i syfte att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Detta projekt ska nu presenteras i en slutkonferens 15/12, 9-16.00. Läs mer om Efter våldet på liu.se/forskning/barnafrid/euprojektet-avec 

Börjar 15 december 2022 kl. 09.00
Slutar 15 december 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03

Utbildningar och kurser Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll