06 september 2021

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället och arbetar du med barn så innebär det att du möter barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under hösten arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn. Välkommen med din anmälan!

Evenemang och konferenser hösten/vintern 2021-2022

Inspirationslunch: Ställa frågor om våld mot barn på barnavårdscentralen - en pilotstudie

Barnhälsovårdsenheten och barnskyddsteamet i Region Östergötland har genomfört en pilotstudie som handlat om att ställa frågor om våld till vårdnadshavare på barnavårdscentralen. Frågeformuläret innehöll frågor som omfattade frågor om psykiskt eller fysiskt våld och sexuella övergrepp. Fem av frågorna berörde föräldern och fem frågor handlade om barnet. Föreläsare: Maria Myrgård, överläkare BHV, Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare BHV och Sofia Gustavsson, samordnare barnskyddsteam

Börjar 19 april 2024 kl. 12.00
Slutar 19 april 2024 kl. 12.40
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Webbinarium: Ett utvidgat utreseförbud för barn

En särskild utredning har föreslagit att det nuvarande utreseförbudet för barn ska utvidgas. Barnafrid har därför bjudit in f.d. lagman Lars Sjöström för att föreläsa om utredningen och den lagstiftning om ett utvidgat utreseförbud som föreslås träda i kraft den 1 juni 2024. Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 23 april 2024.

Börjar 25 april 2024 kl. 13.30
Slutar 25 april 2024 kl. 15.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafrid Talks: Skyddat boende: Vad berättar barnen om sin situation?

Linda Arnell, fil dr., arbetar som lektor Umeå universitet och är affilierad forskare vid Örebro universitet. Arnells forskning rör barns och ungas levnadsförhållanden, med särskilt fokus på våld och våldsutsatthet. Hon kommer i denna föreläsning tala om barn på skyddat boende, baserat på hennes forskning om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn.

Börjar 07 maj 2024 kl. 15.30
Slutar 07 maj 2024 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Inspirationslunch: Våldsförebyggande arbete i förskolan – att upptäcka, fråga, agera och stödja barn som far illa

Förskoleverksamheten i Haninge och Barnafrid har tillsammans tagit fram en utbildning som riktar sig till personal inom förskolan. I en pilotstudie under 2023 har all förskolepersonal i kommunen genomfört utbildningen. Preliminära resultat visar en ökad kunskap och medvetenhet hos förskolepersonalen när det gäller att upptäcka och agera vid misstanke om att ett barn far illa. Utbildningen är kostnadsfri och lanseras nationellt under våren. Föreläsare: förskolepersonal från Haninge kommun.

Börjar 17 maj 2024 kl. 12.00
Slutar 17 maj 2024 kl. 12.40
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Nätverksträff för Socialtjänsten: Trauma på kartan

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för yrkesverksamma inom socialtjänstområdet på temat Trauma på kartan. Presentation av toolbox för traumascreening inom socialtjänsten. Program och anmälningslänk kommer inom kort.

Börjar 21 maj 2024 kl. 13.00
Slutar 21 maj 2024 kl. 16.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Nationell information om lagstiftningen stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende

Länsstyrelserna och Barnafrid bjuder in till ett webbinarium med anledning av reformen stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, med medverkan av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Börjar 28 maj 2024 kl. 13.15
Slutar 28 maj 2024 kl. 15.15
Plats Online via Zoom
Kontakt Natalie Söderlind
013-28 66 03
Maria Johansson
013-28 27 17

Barnafrid Talks: Consensus building on definitions and types of child maltreatment to improve recording and surveillance in Europe

Dr Laura Cowley is a Research Officer and Data Scientist at Swansea University in Wales, UK. Laura has a strong background and interest in children’s health, social care, and family justice research. Laura is currently working on a three year Health and Care Research Wales-funded Social Care Fellowship, which will use administrative data to create predictive tools to assist practitioners in identifying which children in Wales require early intervention and support.

Börjar 04 juni 2024 kl. 15.30
Slutar 04 juni 2024 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Utbildningar och kurser

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.