27 juni 2023

Varje termin fylls Linköpings universitet med nya studenter. För att starten ska bli så rolig och bra som möjligt finns faddrarna där. De hjälper nyblivna studenter att lära känna varandra och hitta rätt i sin nya vardag genom olika aktiviteter som campus- och stadsvandring, femkamp, kubbkväll, fester och middagar. Och allt har förberetts månader i förväg.

Faddrar Campus Norrköping.
Varje höst välkomnas nya studenter till LiU av cirka 3 000 faddrar. Elliott Larsson

Det är en varm och solig junidag vi träffar Livia Forsberg på Blå havet – ett torg och en vanlig samlingsplats utanför kårhuset Kårallen på Campus Valla. Livia är en av samordnarna för mottagningen i höst då nya studenter välkomnas till campus.

– Mottagningen är kårernas viktigaste arbete rent studiesocialt, säger hon. 

Under mottagningsperioden, eller Nolle-P som det också kallas, introduceras nya studenter till sina studier och sitt nya studentliv av sina faddrar. 

Fadder på campusLivia Forsberg, mottagningssamordnare på StuFF. Foto Anna Nilsen – Faddrarna tipsar om vad det finns för bra studietekniker, var man kan plugga på campus och var bästa lunchen finns. Men också om alla roliga grejer som finns att hitta på här, säger Livia Forsberg. 

Det är en fullspäckad period med campus- och stadsvandring, femkamp, kubbkväll, fester och middagar under cirka två till tre veckor efter uppropet, men förberedelserna har pågått i månader. Redan i december förra året började Livia sitt uppdrag som en av två mottagningssamordnare, tillsammans med en studiesocialt ansvarig, vid StuFF (kåren för studenter vid Filosofiska fakulteten och området för Utbildningsvetenskap). Liknande roller finns även vid de andra studentkårerna LinTek (Linköpings teknologers studentkår) och Consensus (kåren för studenter vid Medicinska fakulteten).

Ser till att mottagningen blir kalas

Under vårterminen har Livia Forsberg jobbat 25 till 30 procent med alla förberedelser inför mottagningen. Samtidigt har hon läst andra året på Psykologprogrammet.

– Jag har alltid varit intresserad av gruppdynamik, ledarskap och hur människor hanterar sin vardag, säger hon. 

Som mottagningssamordnare ser hon till att de aktiviteter som planeras är öppna och inkluderande för alla studenter oavsett bakgrund och intressen. 

– Alla aktiviteter kan inte passa alla studenter, men förhoppningsvis kan alla studenter hitta något de vill vara med på. 

Hon ansvarar även för att de olika utbildningarnas mottagningar inte krockar med varandra. Det kommer pågå drygt 30 mottagningar i höst då nya studenter välkomnas. Bara hos StuFF rör det sig om cirka 2 000 nya studenter och alla kan exempelvis inte vara på Blå havet eller ha finsittning i Kårallen samtidigt. 

– Allt måste synkas, säger Livia. 

Fadder sitter på marken– De mest uppskattade aktiviteterna under mottagningen brukar vara de större evenemangen som München Hoben, berättar Livia Forsberg. München Hoben arrangeras av LinTek men är öppen för alla nya studenter och är en oktoberfest på Blå havet utanför Kårallen. Den första kravallen, alltså första festen med krav på overall, brukar också vara uppskattad. Men även campus- och stadsvandringar. Foto Anna Nilsen

Lär sig om gruppdynamik och stresshantering

I uppdraget som mottagningssamordnare ingår även att handleda och ordna utbildningar för faddrarna. Den första utbildningen genomförs i samarbete med Studenthälsan och de två andra kårerna LinTek och Consensus.

– Då pratar vi mycket om alkohol och att faddrarna ska vara ett föredöme vad gäller alkoholkonsumtion. Vi går också igenom den gemensamma policyn för mottagningen som vi tre kårer tagit fram tillsammans med universitetet.

Andra moment i fadderutbildningen är stresshantering och grupprocesser. Ett uppskattat inslag är en föreläsning av studentföreningen Psykologisation som pratar om hur man skapar och bibehåller välfungerande team men även ett hållbart välmående för den enskilda faddern. 

– Det var andra året i rad de medverkade under fadderutbildningen och väldigt uppskattat. Rent allmänt är det viktigt för alla studenter att lära sig stresshantera, men särskilt om man är fadder. För samtidigt som man är en av arrangörerna av mottagningen måste man kunna balansera sina egna studier. Det är också viktigt att kunna konflikthantera och förstå hur grupptryck fungerar så att man kan ta sitt ansvar på ett så bra sätt som möjligt, säger Livia. 

Vad kan en ny student förvänta sig av sina faddrar?

Student som sitter i en trappa– Faddrarna finns för de nya studenterna. Det går att vända sig till dem med precis allting, säger Livia Forsberg. Foto Anna Nilsen – Faddrarnas uppdrag är att finnas där för de nya studenterna inom sitt utbildningsområde. De guidar de nya studenterna in i sitt nya studentliv och man kan alltid fråga dem om precis vad som helst. Uppstår en fråga eller situation som faddrarna inte själva kan svara på eller lösa så kan de alltid bolla frågan vidare. 

Förutom att faddrarna är experter på den utbildning de själva går vet de även vart man kan vända sig om man inte fått tag på en bostad och hur man hittar på campus och i stan. De kan även hjälpa dem som tycker det är läskigt att interagera med nya människor. 

– Står någon lite för sig själv så kan faddrarna uppmärksamma det och hjälpa en att bli inkluderad i gruppen, säger Livia. 

Vill ge en positiv upplevelse tillbaka

Att vara mottagningssamordnare är ett lärorikt extraknäck, som anställd av kåren får Livia betalt för sin insats. Faddrarna däremot jobbar ideellt. Ändå är intresset alltid stort. Dryga 3 000 studenter från de högre årskurserna väljer varje höst att bli faddrar. 

Varför tror du att så många väljer att engagera sig som fadder?

– Jag tror att det grundar sig mycket i vad man har för egen erfarenhet av när man var ny student. Fick man själv bra stöttning och har insett hur viktigt det var vill man ge tillbaka. Många tycker samtidigt att välkomstperioden är väldigt rolig och vill uppleva den igen, fast i en annan roll. Jag var själv ny för två år sedan, för ett år sedan var jag arrangör och nu är jag samordnare. Det är ett bra sätt att lära känna nya människor inom det egna utbildningsområdet och få hänga med folk från andra årskurser och inte bara de som går samma termin som en själv. 

Slutligen, vad är dina 3 bästa tips till nya studenter?

– Var med på mottagningen. Du behöver absolut inte vara med på allting men det är givande att vara med på någon aktivitet. Det är ett bra sätt att lära känna sina nya klasskamrater och få en introduktion till universitetet. 

– Skaffa en cykel! Då kan du smidigt ta dig runt till alla aktiviteter. Köp en begagnad på Blocket eller Facebook Marketplace eller gå till någon av alla cykelaffärer i stan. Eller hyr en elsparkcykel. 

– Glöm inte att kåren och dina faddrar finns för dig. Det går att vända sig till dem med precis allting, både utbildningsfrågor och studiesociala frågor. 

Fadder på Märkesbacken, Campus Valla.Faddrarna ser till att det blir en flygande start. Foto Anna Nilsen

Fakta om mottagningen och fadderverksamheten

  • Mottagningen är de första intensiva veckorna på universitetet då nya studenter välkomnas till campus genom en mängd aktiviteter, alltifrån stora temafester och tävlingar till introduktionsföreläsningar och grillkvällar med den egna klassen.
  • De mest uppskattade aktiviteterna brukar vara de större evenemangen, som München Hoben som arrangeras av LinTek men är öppen för alla nya studenter. Det är en oktoberfest på Blå havet utanför Kårallen då det kommer artister och det serveras tysk mat och öl eller cider i stora sejdlar. Den första kravallen, alltså första festen med krav på overall, liksom första nollediscot brukar också vara uppskattade. Även campus- och stadsvandringar är populära inslag. 
  • Totalt kommer drygt 3 000 faddrar, som är studenter från högre årskurser, att ta hand om de nya studenterna under mottagningen. Varje fadder tillhör ett särskilt fadderi kopplat till ett visst utbildningsområde och sektion som ansvarar för att arrangera mottagningsaktiviteter för ”sina” nya studenter.
  • Alla faddrar ska genomgå minst två utbildningar, en som är gemensam för alla faddrar oavsett kår- och sektionstillhörighet och genomförs i samarbete med Studenthälsan, samt minst en som det egna fadderiet håller i. 
  • Riktlinjer för mottagningen finns i en gemensam policy som de tre kårerna tagit fram tillsammans med universitetet. I mottagningspolicyn regleras bland annat att första kvällen och minst hälften av de resterande kvällarna under mottagningen ska vara alkoholfria samt att max två kvällar i sträck får ha alkoholinslag. Det ska också finnas minst en nykter fadder på plats per 20 nyantagna studenter, och alltid minst två nyktra faddrar per arrangemang. Faddrarna ska verka för att LiU:s policy för alkohol och andra droger följs.
  • Under mottagningen kallas ofta en ny student för Nollan, vilket syftar på att hen inte tagit några högskolepoäng än. 
  • Mottagningen benämns i studentkretsar ofta som Nolle-P, en förkortning av Nolle-perioden eller period noll, som utgör perioden före första studieperioden. Den ska inte blandas samman med grundskolans eller gymnasiets mottagning. Studenter på stadsvandring.Stadsvandring är ett populärt inslag under mottagningen då nya studenter välkomnas till LiU. Foto Elliott Larsson

Läs mer om mottagningen

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.