03 december 2021

Världens befolkning lever allt längre. Vilka utmaningar och möjligheter innebär det? Hur kan vi skapa hållbara samhällen och säkerställa en allt äldre befolknings välbefinnande? I det nya internationella masterprogrammet i åldrande och social förändring står de frågorna i centrum.

Ett flöde av människor som går. Bilden är suddig och visar på rörelse.
r.classen

En åldrande befolkning och ökad ojämlikhet är globala trender som påverkar både enskilda individer och hela samhällen. De berör frågor så som välfärd, ekonomi, hälsa, miljö, boende och arbete liksom migration, urbanisering, digitalisering och genus.

– Åldrande är en av de mest framträdande trenderna globalt och det innebär både utmaningar och möjligheter. Kunskap om hur den här utvecklingen påverkar samhället är nödvändig för ett hållbart samhälle och människors välbefinnande, säger Indre Genelyte, programkoordinator för det nya masterprogrammet Ageing and Social Change.

Åldrande ur ett socialt förändringsperspektiv

Det är ett unikt program med fokus på åldrande ur ett socialt perspektiv. Hur politik, välfärdsinstitutioner, befolkningsdynamik och den enskilda individens liv påverkar och är beroende av varandra är utbildningens kärna. Frågor om hållbarhet och ojämlikhet är centrala.

Programmet är interdisciplinärt och ger därmed studenterna möjlighet att studera åldrande utifrån flera olika perspektiv på global, nationell och regional nivå.

– Det finns så många aspekter av samhällsutveckling – från den enskilda individens beteende till hur olika institutioner kan utvecklas och hur strukturell förändring fungerar. I den här utbildningen kontextualiseras individbeteende och välbefinnande. Vi betonar förändrade institutionella miljöer och åldrande samhällens sociala strukturer, säger Andreas Motel-Klingebiel, professor i äldre och åldrande, vid Linköpings universitet.

Den interdisciplinära profilen innebär att lärare med olika akademiska bakgrunder och erfarenheter undervisar på programmet och att det finns ett nära samarbete mellan fakulteter, andra universitet och organisationer.

Programmet för den med intresse för det åldrande samhällets utmaningar

Utbildningen riktar sig till studenter med olika bakgrund men med ett intresse för de samhälleliga och sociala frågor som ett åldrande samhälle innebär.

Programmet ska ge studenterna en bred förståelse för åldrande, social förändring och social påverkan och möjlighet att specialisera sig utifrån sin egen ämnesbakgrund. Kunskaperna efterfrågas inom flera områden idag, från privat till offentlig sektor, civilsamhälle och företag. Rådgivare, expert, beslutsfattare, HR-specialist och forskare är några exempel på yrken efter examen.

Det finns ett stort behov av experter som kan förstå och påverka de globala, nationella och regionala förändringarna som vi ser idag, och som är kopplade till en åldrande befolkning, säger Indre Genelyte.

Ett internationellt program

Utbildningen är tvåårig, men med möjlighet att läsa ett år. Det är internationellt och ges helt på engelska. Studenterna kan välja att studera på campus, eller på distans med några veckor per år på plats på Linköpings universitet.

Hybridformen kan innebära flera möjligheter, menar Indre Genelyte.

Den ger fler studenter med olika bakgrund och erfarenhet möjligheten att läsa programmet. Genom föreläsningar, hybridseminarier och studiegrupper kommer man som student att arbeta ihop med sina kurskamrater, oavsett om man läser på campus eller online. På det sättet kan man lära av varandra. Det ger också möjlighet för fler lärare utanför Linköpings universitet att vara involverade i programmet.

Masterprogrammet Ageing and Social Change startar hösten 2022.

Mer information

Vad ingår i masterprogrammet i åldrande och social förändring? Hur ser kursplanen ut? I det här webbinariet får du veta mer!

Mer om programmet och ansökan

Kontakt

Mer om forskningen inom åldrande och social förändring

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.