Linn Pantzar föreläste om barnfridsbrottet

I slutet av maj förväntas riksdagen anta ett lagförslag om att införa ett särskilt barnfridsbrott. Det nya brottet innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Med anledning av detta bjöd vi in regeringens särskilda utredare Linn Pantzar som tog fram betänkandet som ligger till grund för lagförslaget, att föreläsa i ämnet. 

Du hittar en sammanfattande artikel från föreläsningen samt en inspelning av densamma här nedan.

Inspelad föreläsning

Senaste nytt från LiU