22 mars 2023

Hon är konst- och kulturteoretiker med ett intresse för filosofi, politik och medieteori. Utöver det är hon även författare och konstnär. Keti Chukhrov har många strängar på sin lyra och är ny gästprofessor i Tage Danielssons namn vid Linköpings universitet.

Porträttbild på en kvinna som står vid ett fönster och tittar in i kameran.
Keti Chukhrov, gästprofessor i Tage Danielssons namn. Charlotte Perhammar

– Jag ser fram emot att dela min erfarenhet med kollegor och studenter på LiU, och att lära mig mer om den forskning som bedrivs, säger hon.

Keti Chukhrov är konst- och kulturteoretiker, men hennes intressen sträcker sig också över filosofi, politik och medieteori. De tre huvudsakliga områdena för hennes nuvarande forskning är sammanlänkade och fokuserar på performativitetens filosofi, icke-begärsdrivna ekonomier inom ramen för en socialistisk epistemologi och på konstens roll i en globaliserad samtid.

Författare, poet och dramatiker

I Tage Danielssons anda verkar hon också som konstnär, med ett öga för både det skrivna och talade ordet. Hon är författare, poet, filmare och dramatiker och har skrivit böcker och pjäser.

 

Jag ser fram emot att dela min erfarenhet med kollegor och studenter på LiU, och att lära mig mer om den forskning som bedrivs

 

Hennes konst, och kanske framför allt poesin, gestaltar samhällets omvandlingar och turbulens efter det sovjetiska imperiets sönderfall:

– Jag skriver bland annat dramatiska dikter som kan uppföras på teatern eller iscensättas som videoperformance. De undersöker de post-socialistiska villkoren och de profana sätt att leva som tagit form på samhällets botten, säger Keti Chukhrov om sin poesi.

Forskningen har en nära koppling till hennes konstnärskap. Den grundar sig i det egna dramatiska skrivandet och ett nära samarbete med andra konstnärer.

– Jag började forska om kulturella och politiska ekonomiska problem i socialistiska samhällen samtidigt som jag skrev poesi om hur den postsovjetiska omvandlingen skulle uppfattas och värderas. Det blev uppenbart för mig att vad som sågs som ”naturligt” i form av till exempel sociala vanor och kulturella prioriteringar under den socialistiska perioden var en konsekvens av den politiska ekonomiska infrastrukturen. Jag såg att det här inte bara behövde studeras kulturellt och socialt, utan också filosofiskt, säger Keti Chukhrov.

Med en bred humanistisk och konstnärlig bakgrund

På Linköpings universitet kommer hon att vara verksam vid Institutionen för kultur och samhälle, i forskningsmiljön Språk och kultur. Där förenas språk- och litteraturvetenskaplig forskning i ett intresse för hur språk och kultur samspelar i olika sammanhang.

Foto Charlotte Perhammar Gästprofessuren innefattar en period under våren 2023, samt läsåret 2023-2024.

– Keti Chukhrov har många strängar på sin lyra. Hon är inte bara en framstående forskare utan också författare och konstnär. I hennes arbete möts flera intresseområden som språk, kultur, filosofi, politik och konst, vilket gör att hon är särskilt lämpad som Tage-professor, säger Nigel Musk, forskningsmiljöansvarig för Språk och kultur.

Motiveringen från beredningsgruppen lyder: ”Med sin breda humanistiska och konstnärliga bakgrund kommer Keti Chukhrov att bidra stort till både forskning, undervisning och intellektuella samtal inom en rad miljöer på Institutionen för kultur och samhälle och vid Linköpings universitet.”

Keti Chukhrov har länge varit verksam vid School of Philosophy and Cultural studies, vid Higher School of Economics, i Moskva i Ryssland. Under hösten 2022 har hon varit verksam vid Karlsruhe University of Arts and Design, i Tyskland.

– Många akademiker, intellektuella och konstnärer befinner sig i en svår situation i och med Rysslands krig i Ukraina. Denna omständighet gör det extra angeläget att bjuda in Keti Chukhrov till professuren i Tage Danielssons namn, säger Jesper Olsson, proprefekt för forskning vid Institutionen för kultur och samhälle och ordförande i den beredningsgrupp som tillsätter gästprofessurerna i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn, vid Linköpings universitet.

Forskning, seminarier och workshops

Under sin gästprofessur kommer Keti Chukhrov att fokusera på sin pågående forskning, organisera workshops, föreläsningar och delta på seminarier. Hon hoppas också få lära sig mer om Tage Danielsson.

– Det blir en utmaning att få lära mig mer om Tage Danielsson och hans avtryck inom kultur, media och akademi, säger hon.

Om gästprofessorprogrammet

I Moa Martinsons och Tage Danielssons namn

Gästprofessorprogrammet innefattar två gästprofessurer i Moa Martinsons respektive Tage Danielssons namn.

Gästprofessorprogrammet inrättades vid Linköpings universitet 2020.

Det vänder sig till framstående forskare inom eller utanför Sverige som är verksamma inom humaniora, samhällsvetenskap och de humanistiska och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningsvetenskap liksom även till författare, folkbildare, lärare, journalister, pedagoger, skribenter, konstnärer, filmare, fotografer, eller verksamma inom andra konstarter.

 Forskning om språk och kultur

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.