01 juni 2022

En doktorand håller i hammare och spikar sin avhandling till ett träd med många uppspikade avhandlingar.
Michael Jury blev Forum Scientiums 200:de doktor. Olov Planthaber

Den 24 maj försvarade Michael Jury, Forum Scientiums 200:e doktor, framgångsrikt sin avhandling om modulära hyaluronanbaserade hydrogeler för 3D-cellodling och bioprinting. Hans arbete representerar väldigt väl andan i forskarskolan Forum Scientium, tvärvetenskaplig bro mellan medicin, naturvetenskap och ingenjörskonst.

Hur är känslan i Forum nu när 200 doktorander har tagit examen? - Fantastisk! Det är inspirerande att se 200 kreativa och entusiastiska doktorer fortsätta sina karriärer inom företag, akademi, forskningsinstitut, organisationer och start-ups i Sverige och utomlands. Det här nätverket av tidigare medlemmar är en av de stora fördelarna med Forum Scientium, säger Stefan Klintström, en av föreståndarna för forskarskolan.

För studenter som kommer från andra städer och länder erbjuder Forum en gemenskap där man kan nätverka, samarbeta och dela de gemensamma utmaningarna som forskarstudier och karriärbyggande innebär. Studenter i olika stadier av sina studier vägleder varandra och delar lösningar på utmaningar samtidigt som de utökar sina kunskaper om angränsande discipliner. – Denna tvärvetenskapliga kunskap är avgörande för alla framtida karriärvägar och forumgemenskapen hjälper till att överbrygga trösklar mellan discipliner i en avslappnad och rolig miljö. Eftersom våra medlemmar dessutom kommer från fem institutioner, fördelade på tre campus och två fakulteter, kan de genom Forum bekanta sig med det pågående arbete på LiU, inte minst metoder och utrustning de har tillgång till. Alla dessa fördelar fortsätter att locka studenter att bli Forummedlemmar, förtydligar Rozalyn Simon, föreståndare.

När de, nu 200, tidigare Forum-studenterna fortsätter karriärer över hela världen, expanderar Forums nätverk över hela världen. Forskningsämnena har förändrats under 25 år, men fokus ligger fortfarande i gränslandet mellan medicin, naturvetenskap och teknik. – Forum Scientium startade med 24 doktorander och idag har vi växt till 65 medlemmar, 50 doktorander och 15 postdoktorer, som stöttar varandra, vilket gör tiden på LiU till nytta för dem som individer, för deras forskargrupper och för LiU, säger Caroline Brommesson, föreståndare.

– Vår framtid är ljus! Vi har pågående månadsmöten, konferenser, kurser och studiebesök. Som ett exempel besökte vi i slutet av maj 2022 Kavli-institutet (Trondheim Norge) där medlemmarna träffade Nobelpristagaren Edvard Moser, och senare samma dag träffade vi tidigare Forum Scientium-medlemmen Alma Åslund som berättade om hur givande det kan vara att arbeta i ett start-upföretag. Totalt gjordes åtta besök på forskningsintensiva företag, forskningsinstitut och akademiska forskargrupper under det två dagar-långa besöket i Trondheim. Besöken på företag, forskningsinstitut och akademi öppnar medlemmarnas ögon för de olika karriersmöjligheter som finns tillgängliga för dem i framtiden, samtidigt som de direkt kopplar dem till personer de kan ha som framtida kontakter. Vi ser detta nätverk expandera med varje medlem som tar examen och tar sig vidare till framgångsrika karriärer. Föreståndarna för Forum Scientium framhåller att stödet från LiU, den medicinska fakulteten (Medfak) och den tekniska fakulteten (Tekfak) är avgörande och gör allt detta möjligt.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.