08 mars 2021

Linköpings universitet får betyget hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderat yrkeslärarutbildningen på tio universitet och högskolor. Av tio utbildningar är det fyra som får omdömet hög kvalitet, däribland alltså LiU.

Enligt UKÄ:s utvärdering av yrkeslärarutbildningen på Linköpings universitet är förutsättningarna här goda eftersom lärosätet har en välorganiserad utbildning och en kompetent lärargrupp där många också forskar. Många har både pedagogisk, vetenskaplig och professionsinriktad kompetens. Ett bra exempel på goda förutsättningar under bedömningsgrunden personal, skriver UKÄ.

Vidare anser UKÄ:s bedömargrupp att studenterna på LiU:s yrkeslärarutbildning har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, främst via inflytande i utvärderingar och som representanter i organ som yrkesråd.
Universitetet samverkar också på ett bra sätt med huvudmän, verksamma yrkeslärare och kursmentorer för att utveckla utbildningen och för att upprätthålla en anknytning till professionen och arbetslivet som förbereder studenterna inför deras profession som yrkeslärare.

Foto Magnus Johansson– Jag är glad, men inte förvånad med tanke på det gedigna arbete som lärarna lagt ner i programmet, säger Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap. Det är fantastiskt roligt att de lyfter fram yrkeslärarutbildningen hos oss som ett föredöme och att de så tydligt skriver fram vilken god kvalitet den håller.

Vuxnas lärande

Håkan Löfgren vill också lyfta fram LiU:s kompetens och tydliga mål som riktar sig mot vuxnas lärande.
– Det är en styrka hos oss som saknas på flera andra lärosäten. Det är viktigt eftersom det innebär att de lärare vi utexaminerar är väl rustade även för undervisning inom vuxenutbildning vilket utgör en stor arbetsmarknad för vissa lärarkategorier.
– Jag inte låta bli att också nämna att vi nu kommit väldigt väl ut ur samtliga UKÄ:s utvärderingar av våra olika program. Vi framträder faktiskt som ett av landets främsta lärosäten när det gäller utbildningsvetenskap.

UKÄ:s utvärdering av yrkeslärarutbildningarna på tio lärosäten påbörjades hösten 2019. De fyra lärosäten som fått omdömet ”hög kvalitet” är Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet.
De yrkeslärarutbildningar som har fått bedömningen ”ifrågasatt kvalitet” är de vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Väst, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Men resultat är inte slutgiltiga, lärosätena har ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.
Bland de utbildningar som fått omdömet ”ifrågasatt kvalitet” finns det en generell svaghet när det gäller vuxnas lärande. Lärosätena har inte byggt in lärandemål och examinerande uppgifter. Det ser UKÄ som ett problem eftersom det är skillnad mellan vuxnas och ungas lärande och vuxenutbildning utgör en stor arbetsmarknad för vissa yrkeslärare.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.