02 februari 2021

Trafikverket och Mälardalsrådet har startat ett storregionalt godstransportråd där Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är ledamot och representerar akademin.

Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, myndigheter, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

- Jag är en av två representanter för akademin och vi ska koppla frågeställningar till forskningen, ge råd utifrån det – säger professorn om sitt nya uppdrag som ledamot i Godstransportrådet.

Enligt Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst och vice ordförande i Godstransportrådet kommer ett storregionalt godstransportråd att hjälpa till att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter.

- Det är spännande att som forskare komma rakt in i ett sammanhang där många olika aktörer möts, och beslut fattas som påverkar den framtida utvecklingen för godstransporter. Jag hoppas kunna lära mig mer kring Stor-regionens utmaningar och möjligheter, och tillföra kunskap kring logistiksystem och miljöpåverkan, berättar professorn.

Foto Teiksma Buseva- För att vi ska kunna ställa om transportsystemet behöver vi samla samtliga delar i transportkedjan, från transportköpare till logistikaktörer och politiken. Vi behöver lyssna in varandras förutsättningar och etablera en systemsyn. Godstransportrådet är ett konkret exempel på hur vi ska arbeta tillsammans för att nå resultat, säger Maria Huge-Brodin.

 

Läs mer

  • Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Läs mer om Marias forskning

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.