Ledamot i nyinrättat godstransportråd

Trafikverket och Mälardalsrådet har startat ett storregionalt godstransportråd där Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är ledamot och representerar akademin.

Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, myndigheter, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

- Jag är en av två representanter för akademin och vi ska koppla frågeställningar till forskningen, ge råd utifrån det – säger professorn om sitt nya uppdrag som ledamot i Godstransportrådet.

Enligt Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst och vice ordförande i Godstransportrådet kommer ett storregionalt godstransportråd att hjälpa till att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter.

- Det är spännande att som forskare komma rakt in i ett sammanhang där många olika aktörer möts, och beslut fattas som påverkar den framtida utvecklingen för godstransporter. Jag hoppas kunna lära mig mer kring Stor-regionens utmaningar och möjligheter, och tillföra kunskap kring logistiksystem och miljöpåverkan, berättar professorn.

Foto Teiksma Buseva- För att vi ska kunna ställa om transportsystemet behöver vi samla samtliga delar i transportkedjan, från transportköpare till logistikaktörer och politiken. Vi behöver lyssna in varandras förutsättningar och etablera en systemsyn. Godstransportrådet är ett konkret exempel på hur vi ska arbeta tillsammans för att nå resultat, säger Maria Huge-Brodin.

 

Läs mer

  • Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Läs mer om Marias forskning

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU