02 februari 2021

Trafikverket och Mälardalsrådet har startat ett storregionalt godstransportråd där Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är ledamot och representerar akademin.

Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, myndigheter, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter.

- Jag är en av två representanter för akademin och vi ska koppla frågeställningar till forskningen, ge råd utifrån det – säger professorn om sitt nya uppdrag som ledamot i Godstransportrådet.

Enligt Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst och vice ordförande i Godstransportrådet kommer ett storregionalt godstransportråd att hjälpa till att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter.

- Det är spännande att som forskare komma rakt in i ett sammanhang där många olika aktörer möts, och beslut fattas som påverkar den framtida utvecklingen för godstransporter. Jag hoppas kunna lära mig mer kring Stor-regionens utmaningar och möjligheter, och tillföra kunskap kring logistiksystem och miljöpåverkan, berättar professorn.

Foto Teiksma Buseva- För att vi ska kunna ställa om transportsystemet behöver vi samla samtliga delar i transportkedjan, från transportköpare till logistikaktörer och politiken. Vi behöver lyssna in varandras förutsättningar och etablera en systemsyn. Godstransportrådet är ett konkret exempel på hur vi ska arbeta tillsammans för att nå resultat, säger Maria Huge-Brodin.

 

Läs mer

  • Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Läs mer om Marias forskning

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.