24 maj 2021

Biträdande professor Yang Liu är en av de forskarna som bidrar mest till ämnesområdet – "Big Data" och "Business Analytics" inom tillverkningsindustrin. Denna prestation placerar även Linköpings universitet i topp.

A man i blå skjorta sitter ner
Biträdande professor Yang Liu Teiksma Buseva

—Rankningen görs först med antalet publikationer och sedan genom totala citeringar, citeringar per artikel osv. Jag och professorn Yingfeng Zhang, som är min samarbetspartner i Xi'an Kina, rankades lika högt enligt dessa kriterier, och på tredje plats ligger professorn Angappa Gunasekaran från Amerika, som har samma mängd publikationer men någon färre citeringar jämfört med oss, förklarar biträdande professorn Yang Liu vid avdelningen industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Big data är av stor betydelse inom tillverkningsindustrin. Det handlar om en massiv och komplicerad mängd data som är omöjlig att samla in, arkivera, hantera och bearbeta med kapaciteten hos ett konventionellt datahanteringssystem.

I och med att tillverkarna går mot digital transformation som drivs av big data blir affärsanalys en dominerande metodik för strategiskt beslutsfattande inom företagen.

—Det här är inte bara en bedrift för mig själv utan också för Linköpings universitetet. Jag är glad att vara på rankinglistan, särskilt inom ett så hett och viktigt forskningsfält. Detta kommer att hjälpa LiU i alla typer av globala rankningslistor, eftersom publikationer och citeringar är en viktig del av rankningar, säger forskaren Yang Liu.

Biträdande professorn Yang Liu forskar på hållbar smart tillverkning, renare tillverkning och underhåll i komplexa produkter och energiintensiva industrier. Livscykel perspektiv har central roll i hans arbete. Hans forskning är baserad på omfattande litteraturstudier, men också fältstudier där nya ramverk utvecklas och tillämpas i verkligheten.

—Jag minns fortfarande väl att jag under min anställningsintervju i september 2017 nämnde mitt mål att få upp LiU på topplistan inom mitt forskningsområde. Även om jag inte lovade något var jag ganska säker på att det var möjligt, och jag är glad att mina år av hårt arbete äntligen erkändes av det globala forskarsamhället, avslutar den associerade professorn Yang Liu.

Källa

Saumyaranjan Sahoo (2021): Big data analytics in manufacturing: a bibliometric analysis of research in the field of business management, International Journal of
Production Research, DOI: 10.1080/00207543.2021.1919333

Korta fakta

Metod

Studien använder bibliometrisk analysmetod för att systematiskt identifiera och analysera alla forskningsartiklar som hade nyckelord "big data", "business analytics" och "manufacturing" i Scopus-databasen. Slutligen omfattade studien bara 89 utav 2071 forskningsartiklar som var publicerade i Australian Business Deans Council (ABDC) A /A* Journal Quality List tidskrifter, vilket innebär att artiklar som publicerats i tidskrifter som inte är av högsta kvalitet undantogs för att säkerställa studiens höga kvalitet och effekt.

Topp 3 bidragsgivare

  • Biträdande professor Yang Liu
  • Professor Yingfeng Zhang
  • Professor Angappa Gunasekaran 
 

Topp 5 institutioner

  • Utbildningsministeriet (Kina)
  • Northwestern Polytechnical University (Kina)
  • Linköpings universitet (Sverige)
  • Vasa universitet (Finland)
  • California State University (USA)
 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.